Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-03-21.

§ 39 Förändring av föredragningslistan

§ 40 Närvaro av personal från kommunen It-kontor vid sammanträdet 2012-03-21

§ 41 Anmälan om missförhållande i individ- och familjeomsorg enligt 14 kap 3 § SoL (Lex Sarah), sekretess

§ 42 Redovisning av vidtagna åtgärder efter anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS, personlig assistans, sekretess

§ 43 Redovisning av vidtagna åtgärder efter anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS, personlig assistans, sekretess

§ 44 Redovisning till kommunrevisionen av utredning gällande jäv vid Barn- och familjesektionen i umgängesärende, sekretess

§ 45 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionen, handläggning av ärende, sekretess

§ 46 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Vuxensektionens försörjningsenhet 2, sekretess

§ 47 Muntlig information

§ 48 Skriftliga delgivningar

§ 49 Anmälan av delegationsbeslut

§ 50 Anmälan av socialstyrelsens beslut; Redovisning över vidtagna åtgärder; handläggning av ansökningar enligt LSS

§ 51 Finsam informerar om projektet Framsteget

§ 52 Val av ordförande, ordinarie ledamot samt ersättare i sociala utskottet

§ 53 Kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM

§ 54 Ekonomisk rapport till och med februari 2012

§ 55 Avsteg från socialnämndens beslut gällande belastningsregistret vid nyanställda timvikarier under semesterperioden

§ 56 Yttrande i ärende gällande verksamhetstillsyn vid Haraldsbo ungdomsboende enl 9 § 8 LSS

§ 57 Redovisning av vidtagna åtgärder vid Slussens dagliga verksamhet, Kvalitetsuppföljning 2011. Utförare Carema

§ 58 Redovisning av vidtagna åtgärder vid Ramvägens servicebostad, Kvalitetsuppföljning 2011. Utförare Carema

§ 59 Redovisning av vidtagna åtgärder vid Björkens servicebostad, Kvalitetsuppföljning 2011, Utförare Carema

§ 60 Redovisning av vidtagna åtgärder vid Kvarnbergets servicebostad, Kvalitetsuppföljning 2011 Utförare Carema

§ 61 Redovisning av vidtagna åtgärder vid Bäckvägens gruppbostad, Kvalitetsuppföljning 2011 Utförare Carema

§ 62 Kvalitetsuppföljning 2011, gruppbostaden Slätta centrum

§ 63 Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter- Dalarnas Kompetenscentra för våld i nära relationer

§ 64 Yttrande till förvaltningsrätten i Falun avseende överklagande av serveringstillstånd, Eric Björk Reklam AB, Falun

§ 65 Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen för servering till allmänheten på restaurang Kopparhatten i Falun

§ 66 Tidpunkt för beslut - Carema Care´s avtal

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19