Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-05-22.

§ 100-103 Sekretessärenden

§ 104 Rapportering av ej verkställda beslut LSS avseende första kvartalet 2013

§ 105 Rapportering av ej verkställda beslut SoL avseende första kvartalet 2013

§ 106 Muntlig information

§ 107 Skriftliga delgivningar

§ 108 Anmälan av delegationsbeslut

§ 109 Anmälan av inlämnad begäran om omprövning av Arbetsmiljöverkets beslut, gruppbostaden Klövervägen inom LSS

§ 110 Ekonomisk rapport tom april 2013

§ 111 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering av alkohol till allmänhet i tält på stora torget i Falun i samband med Falukalaset 2013
§ 112 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering av alkohol till allmänheten vid Restaurang Köpmanskrogen

§ 113 Digitaliserad tillsynsmodell för tobak och folköl

§ 114 Ansökan från Fjällgrycksbobygdens byförening om ekonomiskt bidrag för hembygdsvårdande ändamål

§ 115 Ansökan från PRO Svärdsjö om ekonomiskt bidrag till resa för pensionärer över 80 år

§ 116 Ansökan från kvinnoboendet Maskrosen om ekonomiskt bidrag till boendes fritidsverksamhet

§ 117 Ansökan från Britsarvsskolan/Särskolan om ekonomiskt bidrag till skolresa

§ 118 Ansökan från dagliga verksamheten Lotsen om ekonomiskt bidrag till resa

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:29 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19