Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-08-29.

§ 148 Förändring av föredragningslistan

§ 149 Yttrande avseende överklagat beslut gällande vård enligt LVU, sekretess

§ 150 Yttrande avseende särskild förordnad vårdnadshavare, sekretess

§ 151 Kontraktering av jourhem, sekretess

§ 152 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionensutredningsgrupp, sekretess

§ 153 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionens familjerätt, sekretess

§ 154 Yttrande till socialstyrelsen i tillsynsärende vid Vuxensektionens missbruksenheten, sekretess

§ 155 Yttrande till socialstyrelsen med anledning av ej verkställt beslut vid LSS-sektionen, sekretess

§ 156 Redovisning av vidtagna åtgärder efter anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS, Gruppbostad, sekretess

§ 157 Anmälan av utredning och åtgärder med anledning av rapport om missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah, Barn- och familjesektionen, sekretess

§ 158 Anmälan av socialstyrelsens beslut enligt Lex Sarah, Barn- och familjesektionen, sekretess

§ 159 Muntlig information

§ 160 Skriftliga delgivningar

§ 161 Anmälan av delegationsbeslut

§ 162 Anmälan av ordförandebeslut; Yttrande över Detaljplan för Nöjesanläggning vid Myntgatan 43 (Västra Falun 1)

§ 163 Anmälan av länsstyrelsens beslut efter tillsyn gällande alkohol- och tobaksområdet

§ 164 Ekonomisk rapport till och med juli 2012

§ 165 Avtal med Carema Care avseende boende och daglig verksamhet LSS

§ 166 Kommunalt kvinnofridsboende för våldsutsatta kvinnor och deras ev. medföljande barn

§ 167 Övergångsboende för bostadslösa personer i risksituation

§ 168 Yttrande över motion av Åsa Nilser (Fp): Inför "UNG-Hälsa" -en samlad barn-och ungdomshälsa

§ 169 Yttrande över motion av Katarina Gustavsson (KD): "Placerade barns skolresultat"

§ 170 Yttrande över Detaljplan för bostäder på Stenbocks väg i Falu kommun

§ 171 Yttrande över detaljplan för fd Elsborgskyrkan vid Myntgatan, Falu kommun

§ 172 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen till allmänheten på Restaurang Koi Sushi

§ 173 Ansökan från Bygget om bidrag till aktivitetskassa

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19