Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Partnerskap med Namibia

2008 kontaktade borgmästaren i Tsumeb Falu Kommun för att man var intresserad av att driva projekt tillsammans. Falun hade ett gott rykte om sig från ett tidigare partnerskap med Kimberley i Sydafrika. Man inledde en samverkan och skrev en avsiktsförklaring mellan kommunerna.

Sedan dess har fler projektet drivits - och drivs fortfarande - bland annat projektet Education for Democracy, Sustainable Waste Managment och Participation and Voice som handlar om ungdomars delaktighet och demokrati.

Mål med projekten

De kommunala partnerskapen är en del av svensk bistånd och hanteras av ICLDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) där den övergripande målsättningen är att bidra till utveckling av den lokala demokratin och bidra till att minska fattigdom i världen.

Den långa svenska traditionen av lokalt självstyre är ett viktigt bidrag i internationellt utvecklingssamarbete. Svenska kommuner har unika erfarenheter och kunskap att dela med sig av. Men detta är inte ett lärande som går enbart i en riktning. Genom ett samarbete med Tsumeb skapar vi förutsättningar för både städerna och medarbetarnas kompetensutveckling. Det ger även ett internationellt perspektiv på gemensamma utmaningar.

Finansiering

Projekten, både resor och arbetstiden, finansieras till 100 procent genom projektmedel från ICLD.

Styrgrupp

Projekten samordnas av styrgruppen som består av består av Kommunalrådet, Oppositionsrådet, Kommundirektören och den Internationella koordinatorn. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för projekten, att samordna, driva på, lösa hinder och skapa möjligheter för delprojekten att jobba på.

Följ projekten

Läs mer om projekten på namibiabloggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-08-08