Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Partnerskap med Namibia

2008 kontaktade borgmästaren i Tsumeb Falu Kommun för att man var intresserad av att driva projekt tillsammans. Falun hade ett gott rykte om sig från ett tidigare partnerskap med Kimberley i Sydafrika. Man inledde en samverkan vilket ledde till att ett kommunalt partnerskap upprättades. Det kommunala partnerskapet avslutades under 2019.

Följande projekt har genomförts inom partnerskapet:

  • Good governance, 2009
  • Waste management 2011-2012
  • Education for democracy 2011-2013
  • Sustainable waste management 2012-2015
  • Participation and voice 2015-2019
  • City planning and building 2017-2018

Under hela perioden har flera styrgruppsprojekt för ledning och samordning varit aktiva.

Mål med projekten

De kommunala partnerskapen är en del av svenskt bistånd och hanteras av ICLD Länk till annan webbplats. (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) där den övergripande målsättningen är att bidra till utveckling av den lokala demokratin och bidra till att minska fattigdom i världen.

Den långa svenska traditionen av lokalt självstyre är ett viktigt bidrag i internationellt utvecklingssamarbete. Svenska kommuner har unika erfarenheter och kunskap att dela med sig av. Men detta är inte ett lärande som går enbart i en riktning. Genom samarbetet med Tsumeb har projekten gett förutsättningar för båda städernas utveckling och medarbetarnas kompetensutveckling. Det har även gett ett internationellt perspektiv på gemensamma utmaningar.

Finansiering

Projektmedel från ICLD har finansierat projekten, både resor och arbetstid.

Styrgrupp

Den för projekttiden aktuella styrgruppen har haft det övergripande ansvaret för pågående projekt; att samordna, driva på, lösa hinder och skapa möjligheter för delprojekten att jobba.

Mer om projekten

Läs mer om projekten på bloggen Falun internationellt Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2020-02-19