Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vänorter

Falu Kommun har sedan länge fyra vänorter med syftet att upprätthålla fredliga kontakter med kommuner i andra länder. Samverkan mellan parterna underlättas genom den kännedom och relationer som finns och byggs upp över tid.

Kontakterna och utbytet med vänorterna sker i olika omfattning i organisationen och växlar över åren beroende på vilka gemensamma aktiviteter som pågår.

Faluns vänorter ligger i Norge, Finland, Tyskland och Polen. De tillhör två grupperingar; en för de nordiska länderna och en med Tyskland och Polen. Den senare bildades 1994.

Tidigare har även Danmark varit delaktiga i det nordiska vänortssamarbetet genom Vordingborg. Vid kommunsammanslagningen i Danmark 2007 avslutade de dock samtliga vänortssamarbeten.

Sidan uppdaterad 2020-11-03