Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Ordförandeklubba

Budget 2019 på kommunfullmäktige - läs alla partiers budgetförslag

På måndag, den 18 juni, ska kommunfullmäktige behandla budget 2019 och ekonomisk flerårsplan 2020-2021. Majoriteten har lämnat ett gemensamt budgetförslag och oppositionspartierna kommer med egna förslag.

Den politiska majoriteten – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet – har lagt fram ett förslag med fortsatta prioriteringar för barn och unga för att möta deras behov i ett tidigt skede.

Bland prioriteringarna märks fortsatt utbyggnad av förskoleplatser och om möjligt minska barngruppernas storlek på förskolan, och att kultur- och fritidsnämnden får en ekonomisk förstärkning för 2021 som gäller ny-/ombyggnad av simhall.

Budget för hållbart och jämställt samhälle

Budgeten för 2019 har ett resultat på 73 miljoner kronor och en reserv för oförutsedda händelser på 29 miljoner kronor.

– Vi vill ha ett starkt samhälle som garanterar välfärd och möjligheter åt alla. Ett hållbart och jämställt samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla, oavsett uppväxtmiljö̈, möjligheter att nå sin fulla potential, säger Susanne Norberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med att korta vägarna till studier och arbete för utrikesfödda och funktionsnedsatta ska fortsätta.

Tidiga insatser ska sättas in för att förebygga, upptäcka och behandla tecken på ohälsa.

– Vi ska ta vara på Faluns attraktionskraft så att det är lockande att bo och verka i hela kommunen. Bostadsbyggandet ska fortsätta både i centrala delar av kommunen och på landsbygden, säger Joakim Storck (C), kommunalråd.

Ser man till budgetförslaget kommer investeringsnivån att fortsatt vara hög några år framöver, då majoriteten menar på att investeringsbehovet är fortsatt stort.

Alla partiers budgetförslag kan ni läsa mer om här.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2018-06-14