Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Inget beslut om bygge av simhall. Badbild.

Inget beslut om ny simhall på Lugnet

Kommunfullmäktige tog inget beslut om att bygga en ny simhall på Lugnet vid budgetsammanträdet i måndags. I stället återremitterades ärendet.

Under det långa budgetsammanträdet fanns beslutet om att bygga en ny simhall på Lugnet med som en punkt på ärendelistan.

Meningen var att kommunfullmäktige skulle besluta om att ”en ny simhall ska byggas i enlighet med tidigare inriktningsbeslut”, ”att den ökade driftkostnaden får maximalt uppgå till 13 miljoner kronor och de ekonomiska konsekvenserna ska hanteras i ordinarie budgetprocess” och att ”kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att genomföra projektet tillsammans med LUFAB.”

Men något beslut togs aldrig. En återremiss kan begäras av en minoritet motsvarande en tredjedel av ledamöterna, och det var precis vad som hände i simhallsärendet.

Krav på återremiss

Liberalernas Åsa Nilser gick upp i talarstolen och krävde att ärendet skulle återremitteras, och pekade på bland annat på att tillräckliga kalkyler inte fanns framtagna och att ärendet inte hanteras på riktigt sätt i kultur- och fritidsnämnden.

Falualliansen och Sverigedemokraterna valde att ställa sig bakom kravet om återremiss.

Den omedelbara konsekvensen av beslutet är att arbetet med simhallen förskjuts över sommaren. Nästa fullmäktigesammanträde är inplanerat att hållas först den 13 september, direkt efter valet.

- Projektet kommer att försenas något, men det är svårt att i nuläget exakt peka ut vilka de praktiska konsekvenserna blir. Nu ska vi se till att konkretisera de frågeställningar som den borgerliga oppositionen har begärt återremiss om, och ta fram svar på dem, säger Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Sidan uppdaterad 2019-07-04