Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Rekordlång budgetdebatt föregick beslut

Efter en lång debatt fick den sittande majoriteten – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet – igenom sitt förslag gällande årsplan med budget för 2019-2021. Men med tanke på att det är valår är beslutet preliminärt.

Att vi är mitt inne i ett valår visade sig i debatten som föregick budgetbeslutet.

Det blev en hel del inlägg och debatter om de ideologiska skillnaderna mellan partierna och hur man på bästa sätt löser välfärden i stort framöver.

Men visst fick även de mer lokala frågorna sin framskjutna plats.

Det pratades om trafiksituationen i Falun, handeln i centrum, förskolesituationen, kommunens höga investeringsnivå, socialnämndens underskott, satsningar på skolan och behovet av nya bostäder.

- Vi får ofta kommentarer kring att vi har en för hög investeringsnivå. Men behovet är fortsatt stort, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Många budgetförslag

Förutom majoriteten hade även de andra partierna som finns representerade i kommunfullmäktige valt att lägga egna budgetförslag.

Några skiljde sig på många punkter jämfört med majoritetens förslag, men de fanns också partier som valde att bara göra mindre förslagskorrigeringar.

Debatten kom att bli väldigt lång och först vid 20-tiden på kvällen kunde Anna Strindberg (S), kommunfullmäktiges ordförande, slå klubban i bordet och förkunna att majoritetens budgetförslag gått igenom.

Noterbart är också att Falun fortsätter att växa. Den preliminära befolkningssiffran den 31 maj i år var 58 613 personer.

2019 beräknas den till 58 600, 2020 58 900, 2021 59 200.

Budgetförutsättningarna

 • Skattenivån föreslås oförändrad 22,07 kronor.
 • Central reserv för oförutsedda händelser: 28 miljoner kronor 2019, 19 miljoner kronor 2020, 19 miljoner kronor 2021.
 • Finansiella mål för god ekonomisk hushållning:
 • Resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatter och stadsbidrag.
 • Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelse för pensioner, ska vara minst 0 procent år 2019.
 • Självfinansieringsgraden, under en 5-årsperiod, ska vara minst 95 procent.

Tidsplan för budgetarbetet

 • 18 juni: Årsplan med budget 2019-2021 beslutas preliminärt av kommunfullmäktige.
 • 28 september: Nämndernas verksamheter och budget klara.
 • 15-16 oktober: Kommunstyrelsens ledningsutskott – Avstämning av styrelser och nämndernas verksamhetsplaner och budget.
 • 7 november: Kommunstyrelsen behandlar årsplan med budget 2019-2021.
 • 22 november: Nyvalda kommunfullmäktige beslutar om årsplan med budget 2019-2021.

Läs mer om majoritetens budgetförslag

Sidan uppdaterad 2018-06-19