Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Regnbågstrappan och Lydias terrass

Så berörs projekten av beslutad återremiss

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill få mera pengar för att slutföra fyra olika projekt. Men vid kommunfullmäktiges sammanträde i måndags återremitterades ärendet.

Inför kommunfullmäktiges sammanträde i måndags hade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gått ut och begärt att få utöka sin investeringsram med 5,6 miljoner kronor.

Pengar som skulle användas till fyra olika projekt: Myrans friluftsområde (450 000 kronor), Vasaparken (500 000 kronor), Skateparken etapp 3 (1 500 000 kronor) och Lydias Terrass (3 150 000 kronor).

Men någon utökning av investeringsramen blev det inte nu, då Falualliansen och Sverigedemokraterna valde att återremittera ärendet, som man ansåg behövdes utredas vidare.

Nästa sammanträde om tre månader

Och nästa fullmäktigesammanträde är inplanerat först i september månad.

- Oppositionen ska givetvis få utförligare svar på de frågor man har ställt i samband med sin återremiss. Men just nu är det så att vi har fyra projekt som vi inte fått pengar till, och det får konsekvenser, säger Kenneth Wåhlberg (S), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,

Enligt Kenneth Wåhlberg, kommer bygget av skateboardparkens etapp 3 att senareläggas. Nästa etapp gällande Myran förskjuts även den liksom den pågående processen gällande Vasaparkens framtida utformning, där massor av medborgarförslag har kommit in.

- Vi tar inget konsekvensansvar, utan har sett att ärendet behöver utredas ytterligare. Pengarna har inte räckt till. Varför? Det får helt enkelt inte gå till på det sättet det nu har gjort, säger oppositionsrådet Jan E Fors (M).

Knivigare läge för Lydias terrass

När det gäller Lydias terrass är läget ett annat än vad som gäller för de tre andra projekten. Här pågår arbetet för fullt med själva byggnationen av terrassen och renoveringen av den så kallade Regnbågstrappan.

- Vi är också flera beställare inblandade i totalprojektet, där även själva lastintaget ingår. Jag har svårt att se på vilket sätt vi ska kunna pausa arbetet och vilka konsekvenserna av ett sådant beslut skulle kunna bli. Jag respekterar beslutet som fattades i fullmäktige, men känner att vi måste hitta något sätt att komma vidare med projektet. Det är tre månader till nästa kommunfullmäktige, vilket gör det extra knivigt, säger Kenneth Wåhlberg.

- Ärendet har inte hanterats rätt från början och vi kan inte ta beslut ”under galgen”. Men är det så att det blir till problem för Faluborna, är vi alltid öppna för att ta en diskussion och lösa saken, säger Jan E Fors.

Sidan uppdaterad 2018-06-21