Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Gänget från Dalarna i Almedalen

Falu kommun är på plats i Almedalen

Falu kommun kommer i år att delta med en stor delegation i Almedalen. Nätverkande, förändringsarbete och kompetensutveckling står i fokus. Men Falun står också som värd för ett seminarium på temat ungas psykiska ohälsa.

Ambitionen är hög och målen likaså när Dalarna planerar sin närvaro under Almedalsveckan 1-4 juli. Under ledning av Region Dalarna genomförs projektet AlmeDalarna för tredje året. Alla 15 kommuner är involverade tillsammans med andra viktiga aktörer i regionen.

Falun deltar i år med en betydligt större delegation än vanligt. En stor anledning till detta är att kommunen blivit tillfrågade att stå som värd för ett seminarium på temat ungas psykiska ohälsa.

Väckt stort intresse

Faluns arbete med ”Tillsammans för varje barn”, som drivs av socialnämnden tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, har väckt intresse på både nationell och internationell nivå, och i höst drar Falun igång ett pilotprojekt i samarbete med landstinget. Modellen bygger på det skotska samarbetet ”Getting it right for every child”.

I första etappen ingår förskolorna Tallkotten och Lunden, kommunens båda familjecentraler samt Hälsinggårdsskolan.

Tillitsdelegationen och SKL säger att just Falun är den kommun som kommit längst i arbetet, och att man ser Faluns modell som det utvecklings- och förändringsarbete man vill följa framöver. En viktig utgångspunkt för Tillsammans för varje barn är att genom att jobba bättre tillsammans, ge rätt hjälp, i rätt tid och på rätt plats.

-Psykisk ohälsa ökar för barn och unga och det är viktigt att sätta individen i fokus. Vi olika aktörer arbetar tillsammans för barnets bästa. Almedalen är en väldigt bra arena för Falun att vara med och visa upp sig på, även när det gäller andra delar, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Falun står som värd

Under måndagen i Almedalen arrangerar AlmeDalarna med Falun som värd seminariet, där kommunens representanter närmare kommer att presentera sitt arbetssätt för att hjälpa barn och unga.

Kommunen kommer att sända seminariet på falun.se och även visa det på Stadsbiblioteket och på Kulturhuset tio14.

Deltagarlistan från Falun består av politiker och tjänstemän, och kommunen kommer att betala för 19 personer som åker till Almedalen. Den totala kostnaden uppgår till 218 500 kronor, eller 11 500 kronor/person, och då är resor, boende och deltagaravgifter inräknade.

Här är listan över deltagare från Falu kommun som åker till Almedalen:

Politiker: Susanne Norberg (S), kommunalråd, Jessica Wide (S), kommunalråd, Joakim Storck (C), kommunalråd, Kenneth Wåhlberg (S), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Maj Ardesjö, (MP), ledamot av kommunstyrelsen, Christina Haggren (M), ledamot av kommunstyrelsen, Christina Knutsson (S), ordförande i socialnämnden och Liza Lundberg (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Tjänstemän: Kjell Nyström, t f kommundirektör, Sara Tigerström Monfelt, ledningsstöd, Emelie von Bothmer, kommunikationschef, Linda Wallin, näringslivschef, Magnus Fridsén, exploateringschef, Margaretha Åslund, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnad, Gustaf Goth, chef för elevhälsan, Jonatan Alamo Block, skolchef, Gustaf Malmberg, grund- och särskolechef, Johan Svedmark, gymnasiechef, och Magnus Nordahl, chef för socialtjänstens barn- och familjesektion.

 

Läs mer om Tillsammans för varje barn

Läs mer om Almedalen och AlmeDalarna

Sidan uppdaterad 2018-06-28