Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Kålgårdsbadet kan bli kommunalt igen

Kålgården kan komma att bli en kommunal badplats igen. Senare i höst är det meningen att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ta ställning till det hela.

Hösten är här och i och med det har det politiska nämndarbetet kört igång igen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hade bland annat att ta ställning till ett medborgarförslag, där förslagsställaren vill se att badet i Kålgården öppnar igen.

- Många av nämndens ledamöter ser också gärna att det blir ett bad där igen. Men vi kommer att ta ställning till det hela senare i höst. Först måste vi få veta vilka merkostnader det skulle föra med sig att öppna badet igen, vilket ansvar kommunen skulle ha och om vattnet håller tillräckligt hög kvalitet för att möjliggöra det hela. Eftersom badsäsongen i stort sett är över, kände vi att ärendet inte behövde avgöras just nu, säger nämndordförande Kenneth Wåhlberg (S).

Nya bostadshus på Knoppen

Nya bostadshus kan det komma att byggas på Lustigknopp. Ett förslag till detaljplan finns nu framtagen, där det föreslås att ett bostadshus i fem våningar byggs vid Kyrkbacksvägen och att ett bostadshus i fyra våningar byggs vid Polhemsvägen.

De nya bostadshusen ska anpassad till befintlig bebyggelse genom placering, takutformning samt material- och färgval. Intressenter att bygga är HSB Dalarna.

- Fler bostäder behövs i Falun och den här detaljplanen skulle möjliggöra att vi ökar på antalet bostäder i stans centrala lägen. Knoppen är ett populärt område. Det var en del diskussioner om planen i nämnden, men den framtagna planen går nu ut på samråd, där synpunkter från bland annat allmänheten ska hämtas in, säger Kenneth Wåhlberg.

Medlem i Svenska cykelstäder

Falu kommun har också bestämt sig för att ansöka om att bli medlem i föreningen Svenska cykelstäder.

Föreningen har identifierat Falun som en blivande medlem som kan platsa utifrån kommunens arbete med cykling.

Svenska cykelstäder är en förening bestående av kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling.

För att bli medlem i föreningen ska man stå bakom föreningens vision, ha fattat ett politiskt beslut om att bli en cykelstad, samt ha fattat ett politiskt beslut om att öka andelen cykelresor i kommunen.

Medlemskapet kostar 15 000 kronor/året.

Sidan uppdaterad 2018-08-23