Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Personer i cenreum

Fördjupad översiktsplan för Falu tätort är nu antagen

Kommunfullmäktige har nu beslutat att anta den nya fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och Varpan. Det gör också att sju andra gällande översiktsplaner upphör att gälla.

Det var redan 2014 som kommunstyrelsen beslutade att en fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan skulle tas fram med utgångspunkt i den gemensamma kommuntäckande översiktsplanen för Falun-Borlänge.

I översiktsplan Falun-Borlänge finns ingen detaljerad redovisning av hur mark och vatten ska användas i Falu tätort och området runt Varpan.

Det är sådant som nu har tagits fram för båda områdena.

I januari 2017 godkändes ett planförslag för samråd, som genomfördes några månader senare. Under samrådet inkom sammanlagt 175 skriftliga yttranden varav 129 var från privatpersoner.

Efter ändringar och kompletteringar godkändes ett förslag för utställning. Utställningen genomfördes i början på 2018.

Under utställningstiden kom 48 yttranden in, och sedan gjordes en revidering av handlingarna.

Den fördjupade översiktsplanen kunde därför antas av kommunfullmäktige.

Antagandet innebär att ett antal gällande fördjupade översiktsplanen slutar att gälla.

I översiktsplanen finns ett antal utpekade utredningsområden.

Här kan du läsa allt om översiktsplanen och vad den innehåller

Sidan uppdaterad 2020-01-02