Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Emilia Otterstam

Emilia Otterstam, demokrativägledare i Falu kommun

Nu fortsätter diskussionen - diskutera demokrati på Demokratiforum

Vikten av att diskutera demokratifrågor har aldrig varit större. Demokrati är något vi aktivt måste arbeta med för att den inte ska fallera. Vad har traditionella medier för demokratisk roll jämfört med sociala medier? Högskolan Dalarna presenterar sin analys av valet och väljarna 2018 och författaren Henrik Arnstad berättar om sin bok Hatade demokrati.

Det är en spännande eftermiddag som väntar deltagarna på Demokratiforum. Vi är inne i ett valår med både nationella val och val till Europaparlamentet, samtidigt som medborgarnas möjlighet till information och desinformation aldrig varit mer omfattande.

Demokratiforum är en uppföljning från de panelsamtal, som medierna var med i under förra demokrativeckan. Nu fortsätter diskussionen även efter valet.

– Det är jätteviktigt att man diskuterar demokrati mellan valen, annars riskerar den diskussionen att koncentreras till vart fjärde år och demokrati är betydligt mer än själva valet, säger Emilia Otterstam, demokrativägledare i Falu kommun.

Demokrati mellan valen

Tanken är att fortsätta med demokratiaktiviteter mellan valen och belysa vikten av att delta i demokratin. Det kan tyckas självklart, men Emilia Otterstam vill se mer deltagande och vill visa att man kan påverka beslut.

– Man kan lämna medborgarförslag till exempel eller delta i medborgardialoger. Man ska känna att man blir lyssnad på och får återkoppling.

Emilia Otterstam hoppas att många vill delta på Demokratiforum på måndagen efter höstlovet, den 5 november.

– Jag hoppas att det blir en blandad publik, medborgare, lärare, förtroendevalda och unga. Vi har en bra mix i programmet.

Demokratiforum 2018

  • Panelsamtal med media
    Möjligheter och utmaningar med att stärka demokratin. Sociala medier kontra traditionella mediers möjlighet att nå och påverka medborgarna.
  • Högskolan Dalarna – Analys Valet 2018
    Analys av valet och väljarna 2018. Vad hände egentligen, regeringsbildningen är fortfarande inte klar.
  • Hatade demokrati - Henrik Arnstad
    Författaren Henrik Arnstad berättar om sin bok som handlar om demokratiutvecklingen ur ett historiskt perspektiv.

När: 5 november

Var: Kulturhuset tio14 Falurummet

Tid: Klockan 15.00 –19.30

Sidan uppdaterad 2019-09-26