Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Falu centrum

Falun får förlängt med Purple Flag

2016 certifierades Falun enligt Purple Flag för första gången. Nu står det klart att certifikatet förlängs.

En Purple Flag-certifiering innebär att staden uppfyller krav inom fem fokusområden: tillgänglighet, säkerhet, utbud, plats och policy från tidig kväll till sen natt.

-I flera städer ändrar centrumkärnan karaktär, även i Falun. Vi går åt ett håll där vi kommer umgås, bo och aktivera oss på ett nytt sätt parallellt med att vi handlar, äter och umgås. Då krävs ett annat sätt att arbeta med centrum, inte minst när det gäller tryggheten, säger centrumutvecklaren Lasse Westin och fortsätter:

- En modell för det är Purple Flag, en process med syftet att skapa ett socialt hållbart, rent, snyggt, tryggt, säkert och ett upplevelserikt kvälls- och nattliv för alla.

Förlängt certifikat

Det var 2016 som Falun certifierades för första gången och tack vare att arbetsinsatserna gett resultat, förnyades certifikatet i samband med en ceremoni i Stockholm i måndags.

Den lila flaggan, Purple Flag, är en symbol för ett kvälls- och nattliv som upplevs tryggt och säkert för alla. Idén kommer från England och sedan 2015 finns ca ett 30-tal certifierade Purple Flag-områden i Sverige

- Det Purple Flag tillför är att förstärka relationerna och skapa nya gränsöverskridande samarbetsformer mellan kommun och näringsliv, mellan krögare, fastighetsägare och kommun, mellan Polis, ungdomsstödjare och räddningstjänst etc. Förståelsen för varandras verksamhetsområden ökar, vilket underlättar samarbetet och ger ett bredare perspektiv på Falun, säger Lasse Westin.

Vill nå bredare målgrupp

- Vi vill nå en bredare målgrupp genom med fler tidiga kvällsaktiviteter. Man arbetar med framkomligheten och tillgängligheten, bättre skyltning, bättre kvällsbelysning på husfasader, gator, butiker och andra allmänna platser. Våra ungdomsstödjare påverkar också trygghetskänslan i centrum.

- Genom vårt strategiska och konsekventa arbete har Purple Flag bidragit till bättre kvällsupplevelser i centrum. Vi har fortfarande saker att jobba med i Falun, inte minst med det vi kallar finliret exempelviset att det ska vara rent och snyggt i centrum som i sig skapar trygghet. Ett exempel på det är ogräs, fimpar och trasigt material i centrumkärnan. Vi har saker att göra när det gäller belysning. Vi har ett arbete i gång kring skyltning till centrum. Det är inget som händer över en natt, man ska se de som en process och arbetsmodell som man måste hålla liv i Centrala stadsrum är drivande och sammankallande för arbetet i Falun, slutar Lasse Westin.

Sidan uppdaterad 2019-07-01