Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Kommunstyrelsen: Ja till etapp 5 i Lilla Källviken

Falun fortsätter att växa. Nu har kommunstyrelsen också gett ett igångsättningstillstånd för den femte och sista etappen i utbyggnaden av Lilla Källviken.

Kommunstyrelsen hade vid sitt senaste sammanträde hela 35 ärenden att hantera.

Falun fortsätter att växa. För området Lilla Källviken finns sedan 2013 en detaljplan för bostäder. Etapp 4 är snart klar och kommunstyrelsen gav nu ett igångsättningstillstånd för den femte och sista etappen.

Ett igångsättningsbeslut beviljades också för bygget av den nya förskolan i Enviken, som har en investeringsbudget beräknad till 50 miljoner kronor. Nybyggnationen innebär en tvåplansförskola med sex avdelningar.

Projektet innefattar även iordningsställande av förskolegård samt ett tillagningskök med matsal, som dimensioneras för att inrymma elever i intilliggande Rönndalsskolan.

-Vi beviljade också flera ansökningar om kommundelsutvecklingsmedel. Samma gällde ansökningar till stiftelsen för fritidens främjande. Stiftelsens medel består av resultat som blev över efter skid-VM 2015 och som används för att bidra till att skapa aktiviteter för unga på landsbygden, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommundelsutvecklingspengar

Kommundelsutvecklingspengarna fördelades så här:

  • Aspeboda intresseförening beviljades 100 000 kronor för renovering av toaletter samt förnyad lekutrustning vid Smedsbo bystuga.
  • Grycksbo byaråd beviljades 300 000 kronor för utveckling av ett utegym vid Tansvallen, där övriga aktivitetsfält finns.
  • Sundborns sockenråd beviljades 117 180 kronor för anläggandet av en crossbana för längdskidor, cykel och löpning. Banan ska bli en plats för teknikträning, skidlek och sprinter.
  • Svärdsjö intresseförening beviljas 242 500 kronor för ett staket kring bygdegården i Lumsheden, för att öka säkerheten för barn, då bygdegården hyrs ut till pedagogisk omsorg.
  • Vika intresseförening beviljas 230 000 kronor för tre robotgräsklippare till aktivitetsytorna på orten. Man ska också bygga två nya kiosker och köpa in nya stolar till bygdegården.

Projektmedel fördelades

Projektmedel ur Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun:

  • Svärdsjö ridklubbs ansökan om 70 000 kronor samt 3 000 kronor/månaden i sex månader, totalt 88 000 kronor, beviljas for köp av en handikapptränad häst for att återuppta handikappverksamheten.
  • Grycksbo byaråds ansökan om 200 000 kronor för medfinansiering av ett utegym i Grycksbo beviljas.
  • Sundborns sockenråds ansökan om 99 820 kronor rör medfinansiering av en crossbana for skidor, cykel och löpning i Sundborn beviljas.

Runn-Is får pengar till plogning

Runn-is beviljades 125 000 kronor för plogning av isbanor på Runn samtidigt som kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med föreningen söker långsiktiga former för hur plogningen ska skötas och finansieras vintrarna därefter.

Flera ärenden går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Däribland att göra naturreservat av Stabergs ö i Runn.

I första hand för att ta vara på öns höga värden för friluftsliv och rekreation. Där finns också naturvärden som kan tas tillvara och utvecklas.

Kommunstyrelsen rekommenderade kommunfullmäktige att säga ja till en affär där Falu elnät AB förvärvar samtliga aktier i det av Envikens elkraft helägda bolaget Envikens elnät AB.

Sidan uppdaterad 2019-08-01