Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Besök från Namibia

Delegation från Tsumeb gästade Falun

En yngre delegation från Tsumeb i Namibia besökte i förra veckan Falun. Under veckan gjordes flera studiebesök, bland annat hos kommunens rådgivningsenhet för missbruk och beroende.

- Jag är glad och stolt över att jag och mina medarbetare fick vara med och visa upp vår rådgivningsenhet och ge delegationen från Tsumeb lite tips och metoder, som de kan försöka börja arbeta med, säger Magdalena Dejke Rantanen, enhetschef missbruksenheten & rådgivningsenheten.

Vid besöket redogjorde kommunens representanter också för hur socialtjänsten och lagstiftningen fungerar.

- Men de fick också ta del av hur vi arbetar med att motivera våra klienter till att göra en livsstilsförändring, och de olika modeller vi använder oss av för att få dem att nå dit. Vi hade tagit fram material på engelska som de fick och de fick det med sig hem till Namibia, säger Magdalena Dejke Rantanen och fortsätter:

- De var jätteglada över att få ta del av hur vi arbetar och är intresserade av fortsatt utbyte på något sätt, kanske eventuellt via skype. Eftersom vi allt mer lever i ett digitaliserat samhälle så är ju detta möjligt tänker jag.

Inte lika stora resurser

Besöket visade också med eftertryck att man i Namibia lever under helt andra omständigheter än vad fallet är i Sverige. Resurserna är betydligt större här.

- Det är lätt att stirra sig blind på saker och fastna i saker som vi inte tycker fungerar som vi vill ha det. De beskrev att de har stora bekymmer med små barn, åttaåringar som röker cannabis och tar andra droger. De har oerhörda problem med alkohol och droger, säger Magdalena Dejke Rantanen.

Under besöket framkom det också att det finns två rehabcenter i hela Namibia med 16 platser på varje center. Varje socialsekreterare har drygt 1 000 klienter att hjälpa.

-Det räcker såklart ingenstans med den stora befolkning de har. Vi berättade också om hur vi arbetar med kvinnor som blir utsatta för våld, om skyddade boenden som vi kan erbjuda. Deras resurser inte långt, de var mycket beroende av frivilligorganisationer och de beskrev att polisen och organisationer har ett stort ansvar när det gäller förebyggande arbete.

Gjorde många olika besök

Gruppen från Tsumeb hann även med en massa andra saker under veckan i Falun: Workshop med tema LUPP, demokratiarbete, ungdomsstödjare och skolgårdsprojektet, fotoutställning på Kulturhuset, ungdomsslussens verksamhet, skridskoåkning på Lugnet och Swedish fika med personalen på AIK.

Samarbete med Tsumeb sedan 2008

Falu kommun har sedan 2008 ett pågående samarbete med kopparstaden Tsumeb i Namibia. Samarbetet har hela tiden en särskild inriktning och har hittills fokuserat på områden som: utbildning, hållbar avfallshantering och ungdomars delaktighet i samhället.

Samarbete mellan svenska kommuner, idag ett sjuttiotal, och utvecklingsländer är en del av svenskt bistånd som finansieras helt av Sida och ska bidra till mer demokratiska myndigheter i världen.

Här hittar du en blogg om samarbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan läsa mer om Falun och Tsumebs samarbete och de olika samarbetsprojekten.

Sidan uppdaterad 2019-08-01