Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Rådjur på väg

Nu finns en ny viltvårdsplan antagen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har haft sitt sista sammanträde den här mandatperioden. Nämnden beslutade bland annat att anta en ny viltvårdsplan för Falu kommun, men antog även en lekplatsstrategi och riktlinjer för hur parkskötseln i centrum ska fungera.

Arbetet med att ta fram en ny viltvårdsplan har pågått ett tag, men nu finns en viltvårdsplan för det kommunala markinnehavet i Falu kommun framtagen och antagen.

Förslaget har utarbetats av tjänstemän och skyddsjägare på kommunen samt tjänstemän från Skogssällskapet. Viltvårdsplanen innefattar både den planlagda och icke planlagda marken där Falu kommun står som fastighetsägare.

Viltvårdsplanen ska beskriva hur vilt ska hanteras inom kommunens markinnehav. Den ska även skapa förutsättningar för samverkan med angränsande markägare och andra intressenter som Trafikverket, naturskydds- och jägarorganisationer.

Syftet är även att bidra till att minska viltolyckor inom det kommunala markinnehavet samt att främja naturupplevelser och utveckla en artrik och individrik fauna.

- Viltvårdsplanen är framtagen för första gången. Inte minst är förhoppningen att denna ska leda till färre viltolyckor och ett bättre samspel mellan olika intressenter i kommunens marker, säger Kenneth Wåhlberg (S), avgående nämndordförande.

Ny lekplatsstrategi antagen

Nämnden antog även en reviderad lekplatsstrategi för Falu kommun.

-Lekplatsstrategin är en revidering av den tidigare strategin från 2014 och innebär bland annat en satsning på att utveckla de lite större lekplatserna i kommunen, för att göra dem mer attraktiva och intressanta ända upp i tonåren, säger Kenneth Wåhlberg.

Strategin innebär också att antalet kommunala lekplatser totalt sett blir färre, men med högre lekvärde och innehåll. En prioritering görs också av lekplatser i socialekonomiskt svaga områden, som har ett stort barnantal men saknar tillgång till lekmöjligheter.

Riktlinjer för parkskötseln

Vid mandatperiodens sista sammanträde antogs också riktlinjer för parkskötseln i centrala Falun.

- Skötselkraven för kommunens grönytor innebär att vi nu lägger fast vilken standardnivå vi ska ha när det gäller gräsklippning, skötsel av häckar och träd med mera. Det är första gången det tas ett politiskt beslut om standardnivåerna för detta. Förhoppningsvis leder det till att kommunmedborgarna tycker att kommunen sköter dessa anläggningar på ett bra sätt, säger Kenneth Wåhlberg.

Sidan uppdaterad 2018-12-18