Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Hoppbackarna på Lugnet kan användas i OS 2026

Hoppbackarna på Lugnet. En blivande OS-arena?

Falun lämnar in intresseanmälan till SOK om vinter-OS 2026

Falu kommun har nu lämnat in en skriftlig intresseanmälan till Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), avseende en eventuell ansökan om vinter-OS och Paralympics 2026.

- Kommunen har under en längre tid haft en dialog med Sveriges Olympiska Kommitté om en eventuell ansökan om vinter-OS och Paralympics 2026. SOK har efterfrågat ett skriftligt yttrande från Falu kommun inför att de ska lämna in ansökan till IOK den 11 januari, vilket vi nu har översänt, säger kommunalrådet Joakim Storck (C) och fortsätter:

- Från Falu kommuns sida har det varit viktigt att slå fast, att inga ekonomiska garantier behöver ställas av de tilltänka värdkommunerna. I Falun har vi bra anläggningar för skidor och backe, som bidrar till att Sverige kan stå för en stark kandidatur. Eventuella OS-tävlingar ska i Falun genomföras i de befintliga anläggningarna, det är något jag vill vara tydlig med.

Intresseanmälans innehåll

I intresseanmälan, som undertecknats av Joakim Storck, går att läsa:

Falu kommun har under en längre tid haft en dialog med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) om en eventuell ansökan om vinter-OS och Paralympics 2026. Förutsättningarna för att kunna arrangera hållbara vinterspel har visat sig vara bättre än någonsin tidigare och vi tror att Sverige, med Faluns bidrag, skulle bli en stark kandidat till att arrangera olympiska vinterspel 2026.

I dialogen med SOK har vi fått fastslaget att Internationella Olympiska Kommitténs (IOK) nya förutsättningar för arrangörskapet innebär att framtidens spel formas efter kandidatlandets förutsättningar, och att befintliga anläggningar nyttjas i hög grad. Falun har såväl hoppbackar som skidstadion som vi med glädje ser att SOK har med som tilltänkta anläggningar i sitt upplägg.

Premisserna för att agera värdkommun har under vår dialog med SOK tydliggjorts. Kandidaturen för vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026 bygger nästan uteslutande på användandet av befintliga anläggningar och genomförandebudgeten står på egna ben. Det behövs inte heller några ekonomiska garantier från de tilltänkta värdkommunerna. Förutom Falun planeras tävlingar förläggas till kommuner i Stockholmsregionen, Åre och Sigulda i Lettland. På så sätt kan Faluns anläggningar bidra till en stark kandidatur, där man använder de bäst lämpade resurserna som finns i landet.

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) efterfrågar, för en kommande OS-ansökan, Falu kommuns intresseanmälan om deltagande. Falu kommun lämnar i och med denna skrivelse sitt intresse för en kommande OS-ansökan 2026.


Här kan du läsa mer om tankarna kring ett vinter-OS i Sverige 2026 (avpublicerad länk)

Sidan uppdaterad 2019-09-20