Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Högskolan Dalarnas byggnad

Kommunfullmäktige: Ja till stor renovering av högskolans fastighet

Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde att en renovering och ombyggnation för 90 miljoner kronor får göras av högskolefastigheten på Lugnet. Falu kommun äger fastigheten genom förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB.

Högskolan Dalarna hyr högskolefastigheten på Lugnet av det kommunala Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet AB.

Högskolebyggnaden är nu föremål för en större renovering av hus A, E och den stora ljusgården.

I planerna ingår ett nytt ventilationssystem och även anläggande av en stor solcellsanläggning, tre gånger så stor som den i dag som finns på högskolebiblioteket. Måleri och ljus kommer även det att ses över.

Högskolan Dalarna behöver också fler mindre grupprum, vilket kommer att förverkligas genom en ombyggnation av lokalerna.

Sammantaget är kostnaderna preliminärt beräknade till cirka 90 miljoner kronor, varav cirka 45 miljoner kronor av kostnaden utgör kundspecifika förändringar vilka är hyrespåverkande. Resterande kostnad ryms inom befintlig hyresnivå som avsättning till långtidsplanerat fastighetsunderhåll.

Ett tilläggshyresavtal tecknas mellan parterna utifrån principen självkostnadspris för den del som avser själva ombyggnationen.

Projektet beräknas pågå från sommaren 2019 till våren 2022.

Nämnd får göra ändringar

Kommunfullmäktige beslutade också att kultur- och fritidsnämnden får göra mindre ändringar i det inriktningsbeslut som togs gällande den nya simhallen på Lugnet 2017.

Det ändringar som framför allt är aktuella just nu, rör måtten på de planerade bassängerna.

Ändringarna ska ske inom den redan beslutade ekonomiska ramen för projektet.

Vägreservat blir kvar

I en motion från Miljöpartiet föreslås att den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort, innan den aktualitetsförklaras i slutet av mandatperioden 2019-2022, omarbetas så att vägreservatet för en väg med bro över Tisken tas bort.

Vägreservatet, som gäller för en södra förbifart, har inte utnyttjats under de 26 år som det har funnits.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en eventuell omprövning av Tiskenleden lämpligen görs i ett större sammanhang.

Kommunfullmäktige valde att avslå motionen.

Fem nya medborgarförslag

På ärendelistan fanns också fem nya medborgarförslag med, som alla skickades vidare för fortsatt beredning av kommunstyrelsen.

Medborgarförslagens innehåll:

  • Hela kommunens bilflotta ska bestå av elbilar inom tre år. Om kommunen köper in elbilar istället för att köra bensin/dieselbilar tar kommunen ett klimatsmart beslut, men även ett bra ekonomiskt beslut på kort sikt, menar förslagsställaren Carin Elisabeth Cluer.
  • Skolskjuts till gymnasiet för elever på landsbygden vintertid. Detta för att underlätta för elever på landsbygden att ta sig till skolan. Ett förslag är att låta eleverna åka med befintlig skolskjuts, menar förslagsställaren Lina Hammar.
  • Underlätta för medborgare att rensa bort lupiner. Kommunen ska erbjuda medborgare att hämta säckar för insamling av lupiner, som är en invasiv växt som förhindrar mångfalden i våra dikesrenar. Tanken är att medborgare samlar in lupiner i säckarna. Säckarna lämnas vid vägkanten och samlas lämpligen in av Falu Energi & Vatten för förbränning. Det menar förslagsställaren Stina Brita Heldemar.
  • Så får vi ett tryggare båtliv på Runn. Förslagsställaren vill anlägga en farled för fordon med förbränningsmotor, från Slussen, via Roxnäs udde, samt genom Pilsundet. Den som kör ett fordon med förbränningsmotor måste använda farleden, där fartbegränsningen 10 knop gäller. Väl genom leden kan farten ökas. Via stickleder kan båtarna köras från hamnar ut till farleden.
  • Bildande av naturreservat Borgärdesströmmen med omkringliggande våt- och skogsmarker.
Sidan uppdaterad 2019-04-05