Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Rådhuset

Omvalet genomfört - preliminärt resultat

Omvalet till kommunfullmäktige är nu avklarat. Valdeltagandet kommer att hamna kring 60 procent.

I omvalet var det 45 911 personer som var röstberättigade, men enligt preliminära siffror utnyttjade 27 501 personer möjligheten att rösta. I höstens kommunval röstade 39 809 personer.

Valdeltagandet i omvalet hamnade efter söndagsräkningen på 59,9 procent. Vid valet i höstas var siffran 86,8 procent.

Högst valdeltagande var det i Stenslund med 76,7 procent medan Bojsenburg hade lägst med 44,2 procent.

- Gårdagens omval löpte på mycket bra och som det ser ut nu kommer vi, efter att valnämndens preliminära rösträkning är genomförd, nå ett valresultat över 60 procent. I dag på morgonen har vi lämnat över rösterna till länsstyrelsen, som också uttryckte att de är mycket nöjda med valdeltagandet, då ett omval ofta hamnar kring 40-45 procents deltagande, säger stadsjurist Ellen Gräfnings, projektledare för omvalet.

Strax innan klockan 23.00 på söndagskvällen var alla söndagsröster i Falun räknade.

Besökte 27 valdistrikt

- Under söndagen besökte jag personligen 27 valdistrikt och är både stolt och glad över de fantastiska medarbetare som har sett till att vi har kunnat genomföra det här omvalet på bästa sätt, säger Ellen Gräfnings.

På måndagen kontrollerar Länsstyrelsen Dalarna alla rösterna en andra gång, och räknar personrösterna.

Nu på onsdag sker sedan räkningen av rösterna i det så kallade ”uppsamlingsdistriktet”, där bland annat sena poströster finns med.

-Därefter kommer man att kunna fastställa det slutliga valresultatet, säger Ellen Gräfnings.

Centerpartiet starkt framåt

Ser man till det preliminära valresultatet som föreligger, var det Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som gick mest framåt.

Vid höstens val fick inget av blocken egen majoritet.

Falualliansen – M, C, L, KD och FAP - som styrt Falun i minoritet efter valet i höstas fick den här gången 28 mandat tillsammans, att jämföras med höstens 30.

De rödgröna - S, V, MP – har 27 mandat.

Sverigedemokraterna har efter omvalet 6 mandat.

Nya kommunfullmäktige tillträder 27 maj

Vilken konstellation som kommer att styra Falun fram till 2022, är något som kommer att klarna de kommande veckorna.

Den 27 maj kommer nya kommunfullmäktige att ha sitt första sammanträde – då börjar också den nya mandatperioden.

Vid sammanträdet kommer de nya nämnderna och kommunstyrelsen att väljas.

Den 4 juni har sedan den nya kommunstyrelsen sitt första sammanträde och då väljs också ledamöterna till de olika utskotten.

Preliminärt röstresultat i omvalet

  • Moderaterna: 20,1%, 12 mandat
  • Centerpartiet: 17,0%, 10 mandat
  • Liberalerna: 3,6%, 2 mandat
  • Kristdemokraterna: 5,5%, 3 mandat
  • Falupartiet: 2,2%, 1 mandat
  • Socialdemokraterna: 27,1%, 17 mandat
  • Vänsterpartiet: 10,8%, 7 mandat
  • Miljöpartiet: 4,3%, 3 mandat
  • Sverigedemokraterna: 9,2%, 6 mandat
  • Feministiskt initiativ: 0,1%, 0 mandat
Sidan uppdaterad 2019-04-10