Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Korg med bandybollar

Utredning görs kring avveckling av Karlsbyhedens konstfrusna bandyplan

Kultur- och fritid behöver spara pengar. Bland sparförslagen finns att på sikt stänga Vikabadet och att avveckla Karlsbyhedens konstfrusna bandyplan.

-Nämnden befarar ett underskott i årets budget på 1,2 miljoner kronor och större underskott är på gång i andra nämnder. Därför blev det mycket fokus på prioriteringar under det senaste sammanträdet, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér (L).

Förvaltningen har lämnat olika förslag till olika besparingsåtgärder utifrån det ekonomiska läget som råder just nu.

Ett av förslagen som har diskuterats är att avveckla Vikabadet, men det ärendet ströks vid nämndsammanträdet.

- Vikabassängen ska vara öppen i sommar. Det finns en bred politisk enighet kring detta, varför ärendet ströks, säger Svante Parsjö Tegnér.

En avveckling av Vikabadet skulle ge en besparing på cirka 400 000 kronor.

Avveckling av bandyplan i Karlsbyheden utreds

En avveckling av Karlsbyhedens konstfrusna bandybana skulle kunna ge en möjlig besparing på 1,2-1,5 miljoner kronor.

- En utredning och konsekvensanalys ska göras av om Karlsbyhedens bandyplan ska fortsätta vara konstfrusen. Något beslut är inte taget. Konsekvenserna måste utredas först, säger Svante Parsjö Tegnér.

Att överlåta Falu konstgrafiska verkstad i föreningsdrift finns också med som ett sparförslag. Möjlig besparing här är 700 000 kronor.

- Fortsatt drift av Konstgrafiska verkstaden ska utredas. Tanken är att verksamheten kan drivas i föreningsform, inte av Falu kommun men med kommunalt stöd. En konsekvensanalys ska göras, säger Svante Parsjö Tegnér och fortsätter:

- Nämnden står inför svåra prioriteringar. Samtidigt som det finns en efterfrågan på våra tjänster så är resurserna begränsade. I dag kan man anmäla sig till kulturskolan för att lära sig ett instrument i årskurs 2. Men ibland kan barn stå i kö till årskurs 4 innan de får undervisning. Frågan är hur vi får ett så bra stöd som möjligt till kultur, fritid och idrott och når de grupper vi prioriterar mest. Här får dialogen fortsätta för att hitta de bästa lösningarna.

Sidan uppdaterad 2019-04-17