Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Så mår unga i Falun

Ungdomar i Falun ser ljust på framtiden. De är överlag mest nöjda med sin familj och sina kompisar. Det de är minst nöjda med är skolan, skolmaten och sin ekonomi och förekomsten av mobbning har ökat de senaste åren. Det framkommer i den LUPP-undersökning som nu genomförts för tredje gången i Falu kommun.

Undersökningen LUPP är en lokal uppföljning av ungdomspolitiken som genomförs varje år på nationell nivå, men vilka kommuner som deltar varierar. Den omfattar frågeområden så som Fritid, Skola, Politik och samhälle, Trygghet, Hälsa Arbete och Fritid. Senast undersökningen genomfördes i Falun var 2015.

– Svaren ger en bra indikation på hur Faluns ungdomar ser på sin tillvaro, vad de vill förändra, och inom vilka områden vi behöver jobba ännu bättre, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Nöjdhet med livet

Det som ungdomarna uttrycker att de är mest nöjda med i sina liv är familjen och kompisar. Det som de unga är minst nöjda med är skolan och sin ekonomi. Killarna är i högre grad nöjda med sina kompisar än tjejerna. Totalt är 94,0 procent av killarna ganska eller mycket nöjda med sina kompisar, jämfört med 91,7 procent av tjejerna.

Killarna är också i högre grad än tjejerna nöjda med sin ekonomi. 52,4 procent av gymnasiekillarna är mycket nöjda med sin ekonomi, jämfört med 39,8 procent av gymnasietjejerna. Även högstadiekillarna svarar att de är mycket nöjda med sin ekonomi, 37,2 procent jämfört med 29,4 procent av högstadietjejerna.

Fritid

När det gäller fritiden så är det 7 av 10 ungdomar i Falun som tycker att det finns ganska mycket eller mycket saker att göra på fritiden. Däremot svarar en fjärdedel av ungdomarna att det saknas aktiviteter att göra där de bor. De måste alltså ta sig till aktiviteterna för att kunna delta.

De fritidsaktiviteter som ungdomarna i Falun mest ägnar sig åt är idrott, spelar datorspel eller tv-spel eller vistas i naturen.

Skola

8 av 10 ungdomar trivs med stämningen på sin skola, det är en minskning sedan förra undersökningen 2015. I jämförelse med tidigare undersökningsår visas en ökning i hur unga uppfattar att olika diskrimineringsformer förekommer på skolan. Andelen som upplever att det förekommer mobbning, rasism, sexuella trakasserier eller våld har totalt sett ökat.

Ungdomarna tycker tillgången till datorer på skolan är bra eller ganska bra. Däremot upplevs maten som mindre bra, totalt är det 59 procent som tycker att maten är mindre bra eller inte alls bra.

Hälsa och trygghet

När det gäller hälsan så uppfattar 7 av 10 ungdomar i Falun att de har mycket bra eller ganska bra hälsa.

Bruk av cigaretter och stark-alkoholhaltiga drycker har minskat sedan tidigare undersökning 2015. Andelen unga som dricker så att de blir berusade har också minskat sedan 2015. Användningen av snus har däremot ökat.

Däremot har en femtedel av de unga har utsatts för mobbning enstaka gånger under de senaste sex månaderna och de allra flesta av dem utsattes i skolan. Mobbning och trakasserier i skolan har ökat från tidigare undersökning med över tio procentenheter.

Framtid med studier, jobb och resor

9 av 10 ungdomar i Falun ser positivt på framtiden. Gymnasieelever vill och tror att de kommer att studera vidare efter gymnasiet, direkt eller senare. Tjejerna vill i högre grad resa, studera eller jobba utomlands medan killarna vill studera på högskola eller universitet i Sverige eller arbeta i kommunen eller angränsande kommun.

– Att lära känna våra ungdomar genom en enkät är kanske något vi vuxna ska reflektera över. Om vi nu använder resultatet från LUPP 2018 till att hitta viktiga områden att prata med ungdomarna om så kan det komma något riktigt gott ut av undersökningen. Det är upp till oss, säger kommundirektör Pernilla Wigren.

LUPP-undersökningen genomfördes under hösten 2018. Ungdomar i 14- respektive 17-årsåldern fick svara på frågor om hur de ser på olika aspekter i deras liv. Totalt erbjöds 1171 ungdomar möjligheten att svara, varav 824 svarat på enkäten. Det innebär en svarsfrekvens på 70 procent. Fördelningen mellan kön är jämt, 48 procent tjejer och 52 procent killar har svarat.

Hela rapporten för Falu kommun kan du läsa här: falun.se/LUPP2018

Sidan uppdaterad 2019-05-02