Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Rådhuset

Budgetbeslutet skjuts fram till oktober

Beslutet om budget för 2020 kommer att skjutas upp till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. Normalt sett tas kommunens budget vid junisammanträdet.

– Det finns flera skäl till att vi skjuter fram budgetbeslutet. En orsak är att omvalet gjort att vi tappat värdefull tid för själva budgetarbetet. Sedan är det också så att kommundirektören fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett samlat åtgärdsprogram för att anpassa kommunens kostnadsnivå inför år 2020. Åtgärdsprogrammet ska redovisas i juni, och först då kan det egentliga arbetet med att forma en budget starta, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

– Jag tycker det är rimligt att skjuta fram beslutet om budget för 2020 till oktober. Precis som Joakim säger, finns det flera skäl till detta. Att inte kunna lämna fram en genomarbetat budget är inte bra för Falun. Sedan behöver också partierna tid på sig för att göra bedömningar och utifrån kommundirektörens rapport forma sina egna budgetar, säger oppositionsrådet Jonas Lennerthson (S).

Allvarligt ekonomiskt läge

Läget i Falu kommuns ekonomi är allvarligt. Ett planerat överskott på 70,4 miljoner kronor har vänts till ett minus på 5,9 miljoner kronor. Jämfört med budgeten är prognosen för mars 76 miljoner kronor sämre.

Verksamheternas prognoser visar ett beräknat resultat med -78 miljoner kronor, inklusive reserven för oförutsedda händelser på 29,5 miljoner kronor.

Största avvikelserna återfinns hos socialnämnden, som räknar med ett underskott på 64 miljoner kronor, främst beroende på högre kostnader än budgeterat inom främst LSS-verksamheten och inom ekonomiskt bistånd.

Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott på 26 miljoner kronor, och kan till största delen kopplas till gymnasieverksamheten.

– Läget är allvarligt och det handlar om att hitta besparingar på 100 miljoner kronor totalt för 2020. Jag tror att vi kommer att kunna göra förändringar som leder till att vi får en ekonomi i balans. En utveckling av en del verksamheter kommer vi säkert att få se nu, men i övrigt avvaktar jag kommundirektörens åtgärdsförslag, säger Joakim Storck.

– Det ekonomiska läget är riktigt besvärligt och ett ordentligt arbete måste göras inför 2020, konstaterar Jonas Lennerthson.

Sidan uppdaterad 2019-05-07