Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Militärer som springer på övningsområde

Falun är med i matchen om att få ett nytt arméregemente. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Slutrapporten klar – Falun kan få nytt arméregemente

Falun kan få ett nytt mindre arméregemente. Försvarsberedningens slutrapport har i dag överlämnats till regeringen, och i rapporten framgår det att två mindre regementen ska etableras i antingen Falun, Härnösand, Sollefteå eller Östersund.

– Jag tror att Faluns chanser att få en återetablerad utbildningsverksamhet är goda, under förutsättning att riksdagen fattar det beslut som Försvarsberedningen föreslår, nämligen att två regementen för utbildning av territoriella förband ska etableras, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

I sin slutrapport föreslår Försvarsberedningen bland annat en kraftig utbyggnad av värnpliktssystemet – från dagens 3 000 värnpliktiga per år till 8 000 från och med 2021.

För att det ska vara möjligt krävs totalt fyra nya regementen, varav två mindre arméregementen.

Beredningen föreslår bland annat att två mindre regementen etableras i antingen Falun, Härnösand, Sollefteå eller Östersund. Att norrlands dragonregemente (K4) i Arvidsjaur återuppstår. Att en ny amfibiebataljon upprättas i Göteborg, samt att Luftstridsskolan i Uppsala omorganiseras till Upplands flygflottilj (F16).

Goda möjligheter för Falun

– Vi är med i matchen. Härnösand, Sollefteå och Östersund ligger samlat geografiskt nära varandra i mellersta norrland medan Falun ligger längre söderut i norra mellansverige. Om två regementen etableras så är det troliga att man väljer ett i norr och ett längre söderut, och i så fall tror jag att det är goda möjligheter att Falun blir ett av dem, säger Joakim Storck.

Skulle Falun få ett av de två mindre arméregementena, handlar det om utbildning av 200 till 250 värnpliktiga årligen.

Falu kommun har tidigare presenterat Högbo som en plats att kunna husera det nya regementet.

Kommunen är också beredd att upplåta mark till försvarsmakten mellan Högbo och skjutfältet.

Det är slutligen riksdagen som beslutar var de nya arméregementena ska ligga.

Sidan uppdaterad 2019-05-14