Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Sparförslag klart i slutet av sommaren

Falun är en av många svenska kommuner som har det tufft ekono­miskt. Främst beror det på att välfärden kostar alltmer samtidigt som högkonjunkturen mattas av. Den enda lösningen för att klara ekonomin är att minska kostna­derna.

Kommundirektör Pernilla Wigren fick nyligen i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett sparförslag på 100 miljoner kronor. Via kommunens intranät har medarbetare och förtroendevalda möjlighet att bidra med idéer och tankar.

– Det finns ett stort engagemang och ett väldigt stort kunnande i organisationen som vi självklart vill ta vara på, säger Pernilla Wigren.

Förhoppningen är att idéerna som kommer in via intranätet ska motsvara besparingar på 10 miljoner, en tiondel av det totala beloppet.

Budgetbeslut i höst

Kommundirektörens sparförslag ska vara klart i slutet av augusti. Därefter ska kommunfullmäktige fatta beslut om budgeten för 2020-2022 i mitten av oktober.

Pernilla Wigren är medveten om att besparingsfrågan väcker oro och frågor, både bland anställda och Falubor.

– Tyvärr har vi just nu få svar att ge, vi behöver låta processen ha sin gång. Vad jag kan säga är att inget händer över en natt och att vi kommer att lämna ny informa­tion så snart det finns någon att ge. Men sannolikt blir det inte förrän efter sommaren.

Sidan uppdaterad 2019-11-22