Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Falun rankas högt i undersökning om klimatmål

Agenda 2030 är 17 globala mål för hållbar utveckling som FN tagit fram. I Sverige ligger Falu kommun i framkant i arbetet med att nå klimatmålen. Av 136 kommuner i kategorin småstads- och landsbygdskommuner rankas Falun på plats två, efter Kalmar, enligt en sammanställning som tidningen Dagens Samhälle gjort.

I FN:s Agenda 2030 ingår 17 globala mål för hållbar utveckling. Enligt SCB, statistiska centralbyrån, uppfyller Sverige i dagsläget bara 20 procent av dessa.

Målen är följande:

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. God hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet för alla
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minska ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap


Mätningen består av beräkningar av de nyckeltal som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.

Det är kommunerna Uppsala, Mölndal och Kalmar som ligger i framkant i arbetet med Agenda 2030, enligt sammanställningen som tidningen Dagens Samhälle gjort. 

Falun är på plats två efter Kalmar i kategorin småstads- och landsbygdskommuner.

– Falun har tagit hållbarhetsfrågorna på allvar i många år och har bland annat tagit fram tre hållbarhetsprogram, ett för miljö, ett för social hållbarhet och ett för hållbar tillväxt, säger Joakim Storck (C), kommunalråd i Falu kommun.

Kommunerna har en viktig roll

Kommunerna har en viktig roll i att uppfylla målen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

– Under förra mandatperioden antogs Agenda 2030 och de globala målen i FN:s generalförsamling och nu hoppas jag att vi i Falun kan ta nästa steg i vårt hållbarhetsarbete genom att bygga in Agenda 2030 i kommunens styrmodell, säger Joakim Storck.

Arbetet på kommunal och regional nivå framhålls som mycket viktigt. Regeringen och SKL har ingått ett så kallat handslag. Det innebär bland annat en gemensam programförklaring för hur Agenda 2030 ska uppnås lokalt.

– De flesta av de 17 globala målen berör områden där kommunerna har ett stort ansvar, säger Joakim Storck.

Hållbar utveckling för framtiden

Bakgrunden till att nyckeltalen tagits fram är ett beslut i FN:s generalförsamling 2015. FN:s medlemsländer antog då Agenda 2030, vilket har beskrivits som det mest ambitiösa projekt för hållbar utveckling som världens länder någonsin förbundit sig till.

Att både på global, regional och lokal nivå arbeta för att uppfylla nyckeltalen är en viktig del av arbetet.

– Genom att kombinera högt ställda ambitioner med stark genomförandeförmåga så kan vi lyckas. Vi kan inte ta oss an alla utmaningar samtidigt utan måste våga prioritera, säger Joakim Storck.


Så gjordes Agenda 2030-undersökningen:

Dagens Samhälle har använt sig av de nyckeltal som tagits fram av Råder för främjande av kommunala analyser, RKA. Nyckeltalen är ett femtiotal och rör så väl kommuner som regioner. Nyckeltalen är indelade efter de 17 globala mål som finns i agendan. Ett av målen, mål 17 – genomförande av globalt partnerskap, har inte tilldelats något mått av RKA och ingår därför inte i mätningen. Mål 14, Hav och marina resurser, är heller inte inkluderat då detta endast mäter Sveriges regioner.

Dagens Samhälle har i sin sammanställning endast inkluderat mått på kommunnivå. Måtten har sedan räknats om för att göra dem mer jämförbara. Totalt har 66 mått beräknats där kommunerna jämförs kopplat till 15 av de globala målen.

Källa: Dagens Samhälle

Sidan uppdaterad 2019-08-01