Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Göran Forsén

Göran Forsén (M) valdes som ny ordförande i kommunfullmäktige.

Han blev ny ordförande i kommunfullmäktige

Göran Forsén (M) är kommunfullmäktiges nye ordförande. Joakim Storck (C) och Mats Dahlberg (M) blev omvalda som kommunalråd. Kommunfullmäktige hade många valärenden att hantera vid sitt sammanträde.

Kommunfullmäktiges första sammanträde efter omvalet i april, dominerades av diverse val till styrelser och nämnder.

Efter att ålderspresidenten Christer Falk (S) öppnat mötet på traditionellt sätt, kunde sedan valproceduren starta.

Göran Forsén (M) valdes till ny ordförande i kommunfullmäktige, och fick ta på sig den speciella borgmästarkedjan för Falu stad för första gången.

– Det här är en stor ära för mig och gissa om det känns lite pirrigt. Kommunfullmäktige är politikernas finrum, säger Göran Forsén, som klev in aktivt i Falupolitiken 2005 och haft en plats i kommunfullmäktige sedan 2006.

Maria Gehlin (FAP) och Anna Strindberg Lennhed (S) sitter kvar i kommunfullmäktiges presidium, som förste respektive andre vice ordförande.

Storck och Dahlberg kvar som kommunalråd

Kommunfullmäktige valde också enhälligt Joakim Storck (C) och Mats Dahlberg (M) till kommunalråd på heltid. Posten som oppositionsråd kommer liksom tidigare att delas mellan Jonas Lennerthson (S) och Susanne Norberg (S).

– Jag tackar för förtroendet, säger Joakim Storck.

Mandatperioden sattes från 1 juni 2019 till 8 november 2022 för kommunstyrelsen, och för nämnderna är perioden satt från 1 juni 2019 till 31 december 2022.

Ser man till nämnderna blir det en ny ordförande i myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor jämfört med tidigare, då Katarina Gustavsson (KD) tar över ordförandeklubban.

  • Kommunfullmäktiges presidium: Göran Forsén (M), ordförande, Maria Gehlin (FAP), 1:e vice ordförande, Anna Strindberg Lennhed (S), 2:e vice ordförande.
  • Kommunstyrelsen (15 ledamöter): Joakim Storck (C), ordförande, Mats Dahlberg (M), 1:e vice ordförande, Jonas Lennerthson (S), 2:e vice ordförande, Veronica Zetterberg (M), Camilla Andersson Sparring (C), Katarina Gustavsson (KD), Åsa Nilser (L), Sven Olov Ytterholm (FAP), Susanne Norberg (S), Lars-Göran Johansson (S), Lena Johnsson (S), Patrik Liljeglöd (V), Monica Lindh (V), Maj Ardesjö (MP), Tony Källgren (SD).
  • Kommunrevisionen (9 ledamöter): Lars Lundh (S), ordförande, Leif Bergh (M), vice ordförande, Per-Anders Westhed (C), Roger Westlund (KD), Margareta Helgesson (L), Staffan Mark (FAP), Jan Lindholm (MP), Erik Westgren (SD), Vakant (V).
  • Barn och utbildningsnämnden (13 ledamöter): Björn Ljungqvist (M), ordförande, Elisabeth Rooth Eriksson (C), 1:e vice ordförande, Berit Fredricsson (S), 2:e vice ordförande, Tina Sjöström (M), Susanne Höglund (C), Claes Andersson Blom (KD), Maud Pettersson (L), Linus Niklasson (S), Helena Fridlund (S), Fredrik Persson (S), Anton Ek (V), Elisabeth Åsenius (MP), Knut C.A Scherman (SD).
  • Kultur- och fritidsnämnden (11 ledamöter): Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande, Katarina Gustavsson (KD), 1:e vice ordförande, Sofie Eriksson (S), 2:e vice ordförande, Bertil Eek (M), Catharina Enhörning (M), Britt-Marie Ahlenius Romlin (C), Kristina Andersson (S), Sofie Edqvist (V), Kenth Carlson (MP), Marcus Lövblom (SD), Vakant (S).
  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (13 ledamöter): Anders Runström (FAP), ordförande, Susanne Martinsson (C), 1:e vice ordförande, Kenneth Wåhlberg (S), 2:e vice ordförande, Kent Svens (M), Andreas Johansson (M), Jenny Drugge (C), Tomas Strömberg (KD), Monica Enarsson (S), Lars Jerdén (S), Paula Aspfors (S), Erik Edqvist (V), Richard Holmqvist (MP), Tony Källgren (SD).
  • Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor (7 ledamöter): Katarina Gustavsson (KD), ordförande, Göte Tronshagen (M), 1:e vice ordförande, Birgitta Pettersson-Frank (MP), 2:e vice ordförande, Birgit Westhed (C), Tore Carlsson (FAP), Christer Pettersson (S), Kjell Nordqvist (V).
  • Omvårdnadsnämnden (11 ledamöter): Camilla Andersson Sparring (C), ordförande, Vanja Ottevall (M), 1:e vice ordförande, Barbro Ödlund (S), 2:e vice ordförande, Gunilla Franklin (M), Per Johan Backlund (C), Katarina Gustavsson (KD), Kent Blomqvist (S), Birgitta Gradén (S), Claes Mankler (S), Pia Persson (V), Jim Aronsson (SD).
  • Socialnämnden (11 ledamöter): Anders Lindh (M), ordförande, Daniel Drugge (C), 1:e vice ordförande, Christina Knutsson (S), 2:e vice ordförande, Carl Ström (M), Helena Lindström (M), Mia-Maja Gustavsson (KD), Mustafa Güclü (S), Kajsa Henriksson (S), Per-Erik Rapp (S), Svante Olsson (V), Kjell Nylén (SD).
  • Valnämnden (9 ledamöter): Håkan Hammar (M), ordförande, Claes Andersson (KD), 1:e vice ordförande, Anna Fält (S), 2:e vice ordförande, Emelie Danielsson Englöf (C), Inger Strandmark (L), Anders Runström (FAP), Christer Gustafsson (V), Jonas Åsenius (MP), Knut C.A Scherman (SD).
Sidan uppdaterad 2019-05-28