Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Man vinkar med svensk flagga på skidstadion på Lugnet.

Kommunfullmäktige: Ja till avsiktsförklaring om OS 2026

Falun kan bli en del av vinter-OS 2026. Kommunfullmäktige beslutade att anta en avsiktsförklaring mellan Falu kommun och bolaget bakom Stockholm-Åre 2026.

Falu kommun har tillfrågats att stå som värd för backhoppning och nordisk kombination vid ett eventuellt vinter-OS i Sverige 2026, och har också gett sitt stöd till att medverka som part i kandidaturen.

Nu har kommunen valt att teckna en avsiktsförklaring som klargör kommunens fortsatta intresse att stå som värd för ett vinter-OS. Några ekonomiska avtal ingår inte i avsiktsförklaringen.

Efter en längre debatt beslutade kommunfullmäktige vid sammanträdet i måndags, att anta avsiktsförklaringen.

Under debatten framkom det att partierna i stort sett är positiva till ett OS i Falun, men att det i så fall ska ske utan kostnad för Falun skattebetalare.

- När vi arrangerade skid-VM var vi arrangörer, vid ett OS skulle vi bli hyresvärdar, säger oppositionsrådet Jonas Lennerthson (S).

- Det är otroligt viktigt att få får med i en skrivning till SOK att vi hyr ut våra anläggningar i befintligt skick, om det skulle bli så att vi får ett OS, säger Patrik Liljeglöd (V).

Den 24 juni avgörs det om Sverige och Stockholm-Åre får OS, eller om värdskapet i stället hamnar hos Italien och Milano-Cortina.

Framtagen besöksnäringsstrategi godkändes inte

Kommunfullmäktige valde att inte godkänna Falu kommuns framtagna besöksnäringsstrategi 2030, utan ärendet återremitterades till kommunstyrelsen för att inarbeta ett tydligt hållbarhetsperspektiv i strategin.

Motiveringen från Maj Ardesjö (MP), Patrik Liljeglöd (V), Jonas Lennerthsson (S) och Sofie Eriksson (S) lyder: ”Återremiss med uppdraget att följande synpunkter arbetas in i texten: Vi vill ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv i strategin. Fokus i texten är på tillväxt och det vi vill byta ut mot olika formuleringar av potential för utveckling. Naturen omnämns men behöver ett tydligare fokus. Naturen har ett värde i sig vilket bör lyftas fram och på samma nivå som kultur. Vi anser att temaområden bör vara natur, kultur och idrott. Området ekoturism som växer starkt, saknas helt i texten.”

Besöksnäringsstrategin är ett verktyg för att stärka Faluns attraktions- och konkurrenskraft som destination och därigenom bidra till ökad tillväxt.

Den ska också bidra till att underlätta för besöksnäringens aktörer att göra fler och bättre affärer, och för Falu kommun att prioritera och fatta beslut i frågor som berör besöksnäringen.

Men nu får alltså strategin justeras, innan den återkommer till kommunfullmäktige för nytt beslut.

Sidan uppdaterad 2019-05-29