Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Ordförandeklubba liggandes på sammanträdesbord

Extra utskottsmöte om besparingsförslag

Falu kommun ska spara 100 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har därför valt att kalla in till ett extra ledningsutskottsmöte den 18 juni, där konkreta besparingsförslag ska presenteras.

– Där kommer vi att göra en första prioritering av förslagen som presenteras, och sedan ge vidare direktiv till tjänstemannaorganisationen, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Till mötet är även förvaltningschefer och nämndernas presidier inbjudna.

Kommundirektör Pernilla Wigren, som fått i uppdrag att ta fram ett sparpaket, fanns på plats vid kommunstyrelsens sammanträde i tisdags för att lämna en första rapport till kommunstyrelsen.

– Jag är oerhört imponerad av kraften och engagemanget hos hela organisationen i det här arbetet. Både Tiomiljo­nersjakten och ledningsgruppernas arbeten har genererat många bra idéer som vi nu arbetar vidare med, säger Pernilla Wigren.

"VM-pengar" till fyra föreningar

Kommunstyrelsen hade ett långt sammanträde och flera beslut togs.

Till Stiftelsen för fritidens främjande i Falu Kommun, där 15 miljoner kronor av vinsten från skid-VM 2015 placerats, beslutade kommunstyrelsen att bevilja fyra ansökningar som hade kommit in.

  • Sundborns kanotklubb får 322 500 kronor. Klubben startades i juni 2018. Enligt ansökan ska pengarna användas till kanotutrustning, arvodering av unga ledare samt till utrymme av förvaring av kanoter.
  • Envikens Kultur och Teater får 60 000 kronor. Pengarna blir ett stöd för genomförandet av bygdespelet ”Spelet om Tänger Tull – ett djefla påhitt”, som i sommar sätts upp för första gången sedan 2008. Spelplatsen är Görasgården i Enviken. Premiären sker lördagen den 6 juli.
  • Gårdviks fiskeområdes förening får 65 000 kronor. För att öka tillgängligheten för barn och funktionshindrade vill föreningen skapa en fiskeplats vid Stortjärn. Fiskeplatsen ska utformas så att ett flertal barn samtidigt kan fiska från en brygga som sträcker sig 10 meter ut i vattnet.
  • Envikens hembygdsförenings får 30 000 kronor. I samarbete med Naturskolan ska föreningen genomföra fem tidsresor till 1919 vid hembygdsgården i Enviken. Detta görs för skolklasser från Svärdsjö, Rönndalen, Sundborn, Toftbyn, Boda och Danholn.

Vandringsleder ska rustas upp

Kommunstyrelsen beslutade även att trafik- och markavdelningen får totalt 210 000 kronor i bidrag från Råden för hållbar utveckling för att rusta upp minst två vandringsleder i varje kommundel.

Bidraget ska utöver upprustning av lederna ge underlag för att utreda möjlighet att permanenta bidraget till förvaltning av ideella leder i syfte att uppnå en långsiktig hållbar förvaltning av de ideella vandringslederna i Falu kommun.

Kommunen deltar sedan våren 2018 i projektet Vandringslyftet som syftar till att lyfta vandring i länet och få ut mer folk i naturen, både boende och besökande turister.

I samband med Vandringslyftet har kontakt tagits med flera av de föreningar som sköter lederna. Det har framkommit att det saknas kontanta medel för finansiering av ledernas långsiktiga underhåll.

Sidan uppdaterad 2019-06-07