Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Flickorna i talarstolen

Kommunfullmäktige: Unga förslagsställare klev upp i talarstolen

De kan vara bland de yngsta som någonsin tagit talarstolen i besittning under ett kommunfullmäktige. Men Alva Andersson och Elsa Wikström fanns på plats för att berätta om sitt medborgarförslag om att sänka hastigheten på ett antal gator i Lilla Källviken.

Kommunfullmäktige hade hela elva medborgarförslag att hantera vid sista sammanträdet före sommaren.

Några förslagsställare fanns också på plats i Kristinehallen för att på plats presentera sina förslag för ledamöterna.

Dit hörde de unga flickorna Alva Andersson och Elsa Wikström, som inte tvekade att gå upp i talarstolen och ta till orda. Med fasta röster förde de ut sitt förslag: ”Vi vill sänka farten på Pegmatitstigen, Granatstigen, Malakitstigen och Diabasstigen. Nu har vi 30 km/timmen, men vi vill ha 20 km/timmen. Sedan vill vi också ha en klätterställning för lite äldre barn. Den vi har nu är bara en trappa, rutschkana och en liten platt yta. Vi skulle vilja ha en armgång, bättre rutschkana, något slags nät, tunnel och en grandstång. Vi vill ha klätterställningen på Källtorpsvägen 54.”

Kommunfullmäktige beslutade att skicka ärendet vidare till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Vill se centralt placerad klocka

Mats Rudert var en annan av medborgarsförslagsställarna som fanns på plats.

Han vill se en centralt placerad klocka i Falun.

Gärna med en tilltalande analog urtavla med en ställning som är genomtänkt och designad, som kan utgöra ett omtyckt landmärke och stärka bilden av Falun.

Kommunfullmäktige remitterade förslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och beslut.

Några av de andra inkomna medborgarförslagen gällde ”Parkera elbilar på Stora torget”, ”Bullerplank mot Elsborg mellan Gruvgatan och Gamla Gruvgatan”, ”Önskan om belysning på gångväg vid Sandlandet i Hosjö”, ”Ängsmark på allmänna ytor” och ”Falujungfrun – Faluns egen gudinna”.

Detaljplan antagen för bostäder vid Parkgatan

Nu kan det bli nya bostäder vid Parkgatan. Kommunfullmäktige beslutade nämligen att anta den nya detaljplanen, vars syfte är att öka antalet bostäder i centrala Falun.

Enligt planen ska de nya bostäderna ha en modern och genomtänkt arkitektur av god kvalitet då de bildar en ny stadsfront för sydöstra Falun.

De befintliga delarna av Vasaparken som inte tas i anspråk för bostäder ska så långt det går behålla sin karaktär och de uppvuxna träden.

Detaljplanen ger möjlighet att bygga tre flerbostadshus i två till tre våningar och för stora delar av respektive byggnad även en tredje respektive fjärde våning. Bostäderna får placeras längs med den del av Parkgatan som ligger öster om Promenaden och Grycksbobanan. Husen måste utformas så att det skapas gemensamma uteplatser som är skyddade från buller.

Parken kommer att utformas med utgångspunkt i den medborgardialog som genomfördes under 2018.

Sidan uppdaterad 2019-06-18