Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Faluns kommunvapen

Samsyn kring de ekonomiska utmaningarna

Falu kommun ska spara 100 miljoner kronor, men någon personal kommer inte att varslas om uppsägning under 2020. Det beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott i dag.

– Det kan bli en del omplaceringar, men ingen tillsvidareanställd sägs upp. Vi slipper ett orosmoln och kan istället ha fullt fokus på att vässa verksamheten tillsammans, säger kommundirektör Pernilla Wigren.

På tisdagen hade ledningsutskottet kallat till ett extra möte med anledning av de besparingar på 100 miljoner kronor som kommunen ska genomföra. Till mötet var även förvaltningschefer, fackliga representanter och nämndernas presidier inbjudna.

Målet med dagen var att skapa en samsyn mellan den politiska ledningen och tjänstemannaledningen kring arbetet framåt med besparingsförslagen.

Jag tycker det blev ett givande möte. Det blev bra diskussioner, men det känns bra att ha en samsyn kring utmaningarna och förutsättningarna, säger Pernilla Wigren.

Besparingsförslag på två procent

Ledningsutskottet hemställer att nämnder och utskott ska arbeta vidare med och redovisa konsekvenser av ett besparingsförslag på två procent.

Möjliga övergripande besparingar ska också ses över, och sedan tillkommer även de besparingsförslag som kommunens medarbetare tar fram i ”tiomiljonersjakten”:

Trots det tuffa ekonomiska läget kommer alltså ingen tillsvidareanställd personal att varslas om uppsägningar 2020. Däremot kan det bli aktuellt med omplaceringar. Vikarietillsättningar ses också över liksom möjligheten att inte ersätta pensionsavgångar.

Kommundirektören får utredningsuppdrag

Kommundirektör Pernilla Wigren har fått i uppdrag att aktualisera och förnya utredningsuppdraget kring de ekonomiska konsekvenserna av olika handlingsalternativ framåt gällande bolaget Lufab.

Ett annat utredningsuppdrag som kommundirektören fick gäller hur de kommunala frivilliga insatserna mot ungdomar kan riktas om, för att få fler som att klara skolan och minska inflödet till socialförvaltningen.

På mötet diskuterades även olika projekt och processer som kan leda till besparingar och effektiviseringar.

Arbetet ska tillsammans med en samlad konsekvensbeskrivning av föreslagna besparingar redovisas på ett extra möte med ledningsutskottet den 23 augusti, och ett slutgiltigt beslut om budget för 2020 fattas av kommunfullmäktige vid sammanträdet i oktober.

Sidan uppdaterad 2019-06-18