Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Rådhuset

Kommunens värdegrund står sig stark

Falu kommun tar aktivt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning. Verksamheter eller företag som har en annan värdegrund kan kommunen därför inte samarbeta med.

Under torsdagen kom Radio Dalarna med uppgifter om att frikyrkan Lugnetkyrkan diskriminerar homosexuella.

Falu kommun hyr sedan 2018 en lokal av Lugnetkyrkan för förskoleverksamhet. Något övrigt samarbete finns inte gällande förskolan.

Under de fem senaste åren har även kommunen hyrt Lugnetkyrkans lokaler för konferens och även stöttat kyrkans arbete med att vara flyktingguider.

Totalt har kommunen hittills betalat cirka 3 miljoner kronor till Lugnetkyrkan. Hyran för förskolelokalen är löpande på 2,5 miljoner kronor om året.

Samarbetet kan avbrytas - om uppgifterna stämmer

Enligt kommundirektör Pernilla Wigren kan inte samarbetet med Lugnetkyrkan fortsätta, om det är så att homosexuella diskrimineras.

- Vi kan inte samarbeta med verksamheter eller företag som har en värdegrund som är långt från vår egen och som diskriminerar människor. Nu behöver vi säkerställa om de här uppgifterna stämmer och sedan agera utifrån det, säger Pernilla Wigren och fortsätter:

-Vi har också inlett en dialog med vårt Upphandlingscenter i Ludvika om hur vi kan göra för att ställa tydligare krav på värdegrund i våra upphandlingar.

Starkt ställningstagande

I kommunens handlingsplan mot diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och mobbing gör kommunen som organisation ett starkt ställningstagande

Falu kommun tar aktivt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning.

Både medarbetare och politiker har oinskränkt rätt till en arbetsmiljö fri från detta, nolltolerans ska råda.

Sidan uppdaterad 2019-07-04