Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Rådhuset

Besparingsförslag presenterades i dag

Falu kommun behöver spara 100 miljoner kronor. I dag har kommundirektör Pernilla Wigren presenterat ett besparingsförslag för kommunstyrelsens ledningsutskott. Förslaget berör många verksamheter och medarbetare.

– Viktigt att komma ihåg är att det är ett tjänstemannaförslag som har presenterats. Nu återstår det att se vilka föreslagna sparåtgärder som politikerna väljer att gå vidare med, och de har ju också möjligheten att lägga fram egna förslag. Senare i höst kommer vi att få en klarare bild av hur det slutliga sparpaketet kommer att utformas, säger Pernilla Wigren.

Det var i våras som kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett samlat åtgärdspaket.

I nästa steg gav kommundirektören ett direktiv till förvaltningarna, om att de skulle vara med och föreslå besparingar som motsvarar två procent av den egna budgeten. Därutöver en kommunövergripande besparing på en procent.

Få en budget i balans

Meningen är ett sparpaket på 100 miljoner kronor ska få kommunens budget i balans, och de senaste månaderna har därför det allvarliga ekonomiska läget haft högsta prioritet inom hela Falu kommuns organisation. Kommunens budget är på cirka 3,4 miljarder kronor.

– Arbetet med besparingarna har fyllt mitt huvud ett tag nu. Även om 100 miljoner ”bara” är tre procent av kommunens kostnader är det ändå inte lätt att snabbt åstadkomma den besparingen, men vi kan inte heller göra av med mer pengar än vi har, säger Pernilla Wigren.

Det nu presenterade sparförslaget innehåller många punkter och kommer att beröra verksamheter och medarbetare på olika sätt.

Inga uppsägningar i nuläget

Men några uppsägningar av tillsvidareanställd personal kommer inte att ske under 2020 till följd av sparkraven. Däremot kan det bli frågan om kompetensutveckling och organisationsförändringar.

– De flesta av våra förslag är inte speciellt kontroversiella, men en del är det och då främst genom att funktioner föreslås tas bort, vilket kommer att drabba enskilda individer, säger Pernilla Wigren.

I det presenterade förslaget ingår även idéer från Tiomiljonersjakten.

– Jag tycker Tiomiljonersjakten har varit väldigt värdefull som ögonöppnare. Nu är vi många i organisationen som funderar på hur vi kan använda våra resurser på bästa sätt, säger Pernilla Wigren

Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga, och äldre som behöver mer av skola, vård och omsorg är en stor anledning till att kommunens kostnader ökar i snabbare takt än intäkterna, och att sparkravet uppkommit. Många kommuner i landet befinner sig i samma situation.

Budgetförslag läggs i oktober

I början på oktober kommer den politiska ledningen (Centerpartiet+Moderaterna+Liberalerna+Kristdemokraterna+Falupartiet) att presentera sitt budgetförslag för kommunstyrelsen.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober tas sedan ett beslut om budgeten för 2020-2022.

Några av de föreslagna besparingsförslagen i korthet:

 • Lägre ambitionsnivå på väghållning, mindre halkbekämpning.
 • Ökade tomtintäkter.
 • Stängning av Vikabadet.
 • Mobil ungdomsverksamhet istället för fasta fritidsgårdar.
 • Minska öppenvården – Dialogen.
 • Nedläggning av skolorna i Toftbyn och Liljan.
 • Ta bort öppen fritidsverksamhet i skolan.
 • Avveckla boendet Högbo.
 • Lägga ner personalmagasinet PM och kommuntidningen Vårt Falun.
 • Avsluta det kommunala engagemanget i Fairtrade city.
 • Ingen konstfrusen is i Karlsbyheden.
 • Effektivare städning i förskolan.

Föreslagna sparåtgärder

Sidan uppdaterad 2019-08-28