Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Simmande tjej

Nytt bidragssystem ska tas fram för föreningar

Falu kommun ska ta fram ett nytt bidragssystem för kultur- och fritidsföreningar. Arbetet har redan startat och en första återrapportering ska göras i januari 2020.

Det är kultur- och fritidsförvaltningen, som av sin politiska nämnd fått i uppgift att ta fram nya bidragsnormer för ideella föreningar. Det gäller stöd till verksamhet, lokaler och anläggningar. Även studieförbund berörs.

– Bakgrunden är bland annat att vi haft en modell för kulturföreningar och en annan modell för idrottsföreningar, då dessa tidigare tillhört olika förvaltningar. Ibland har bidrag som sett ut att gå till verksamhet istället varit ett anläggningsbidrag. Därför behöver bidragsnormerna ses över, så att de blir likvärdiga och transparenta. De ska vara enkla att förstå och ansöka om. Vi vill skapa jämlika förutsättningar, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér (L).

Mountainbike i slalombacken?

Vid sitt senaste sammanträde fick nämnden information om att det finns planer på att anpassa den gamla slalombacken vid Bergbanan på Lugnet för mountainbikeåkning.

Målgruppen är unga och de som gillar att åka nedför med mountainbike.

–Tanken är att bergbanan ska fungera som lift och att man sedan ska kunna ta sig nedför backen, ungefär som vid ett slalomåk. Det är alltså fokus på en rolig utomhusaktivitet inte elitsport. Finansiering är tänkt att ske via de intäkter dagens mountainbikeanläggningar genererar via sponsorer och avgifter. Men det är en fråga vi får återkomma till, säger Svante Parsjö Tegnér.

De sitter i namnkommittén

Nu har val av ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämndens namnkommitté genomförts. Bertil Eek (M) valdes som ordförande, Gulay Güclu (S), till vice ordförande och Britt-Marie Ahlenius Romlin (C) till ledamot. Till ersättare valdes Kim Karlsson (KD), Kenth Carlson (MP) och Lars-Åke Linder (M).

Till namnkommittén delegeras att sätta namn på gator, vägar, parker, kvarter, parkeringsplatser, byggnader och byadresser.

Nej till "tombolajungfrur"

Kultur- och fritidsnämnden säger nej till att återinföra så kallade ”tombolajungfrur”, som en medborgarförslagsställare önskat.

Denna variant av Falujungfru fungerade förr i tiden som lotteristånd.

– Nämnden ansåg att det inte är en kommunal uppgift att återinföra så kallade "tombolajungfrur", säger Svante Parsjö Tegnér.

Här hittar du nämndens handlingar och protokoll

Sidan uppdaterad 2019-09-10