Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Falu centrum

Falualliansens budget för 2020 presenterad

Falualliansen presenterade i dag sin budget för 2020 och ekonomisk plan för 2021 och 2022. Huvuddelen av förslagen i kommundirektörens sparpaket ska genomföras. Klart är också att socialnämnden får ett stort ekonomiskt tillskott.

Här kan du läsa besparingsförslagen i kommundirektörens sparpaket.

– Vi har fått ihop en budget som innehåller både satsningar, besparingar och effektiviseringar på längre sikt. Jag känner mig nöjd med arbetet som har gjorts, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande.

Falu kommuns budget för 2020 omsluter 3,5 miljarder kronor.

Den politiska ledningens budgeterade resultat för 2020 är satt till 67 miljoner kronor, eller 1,9 procent av skatter och intäkter. Till detta kommer en reserv på 37 miljoner kronor för att hantera osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen.

– Större delen av sparförslaget kommer att genomföras, och den åtgärden ligger bakom nivån på resultatmålet vi har satt upp. Dit hade vi inte nått annars. Det är nödvändigt för att klara den höga investeringsnivå som krävs de närmaste åren, säger Joakim Storck.

Den förändrade skolstrukturen i Svärdsjöområdet lyfts bort från sparpaketet liksom föreslagna neddragningar gällande vinterväghållningen. Förslaget om att ta bort den konstfrusna isen på Karlsbyhedens IP anpassas till gällande avtal som sträcker sig till 2026.

Socialnämnden får ekonomiskt tillskott

Socialnämnden har under flera år dragits med stora underskott till följd av ökade kostnader inom nämndens verksamhetsområden.

Nu får socialnämnden ett ekonomiskt tillskott på 50 miljoner kronor för att återställa delar av underskottet, som uppkommit de senaste åren, men som inte bedöms kunna återställas genom besparingar eller effektiviseringar under planperioden.

– Vi tror inte att nämnden kommer att kunna sänka sina kostnader upp mot 80 miljoner kronor, utan ser till att höja deras medel väsentligt. I slutet av planperioden hoppas vi och tror att nämnden ska ha en ekonomi i balans, säger Joakim Storck.

Barn och utbildningsnämnden tillförs 5 miljoner kronor för att intensifiera arbetet med nya arbetsmetoder utarbetade inom ramen för projektet ”Tillsammans för varje barn”, ett förvaltningsövergripande arbete med målet att i tid identifiera och rikta stöd till barn och unga i skolan med särskilda behov.

Omvårdnadsnämnden för ett ekonomiskt tillskott som ska användas för volymökningar inom hemtjänsten och hemsjukvården.

Pengar till skidspelen

Kultur- och fritidsnämnden får ett tillskott på 1,5 miljoner kronor för det årliga genomförandet av Svenska skidspelen, och 1,5 miljoner kronor för arbetet med den nya biblioteksplanen.

Investeringsnivån kommer att fortsatt vara hög.

– En stor del handlar om pågående projekt. Dessutom krävs ytterligare investeringar i framför allt skola, omvårdnad och socialtjänst. Ett extra tillskott görs för att klara de kommande investeringarna i Kristinehallen, säger Joakim Storck.

Sidan uppdaterad 2019-09-23