Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Unga och politiker i samarbete för utformning av skolgård

I januari 2018 startade arbetet med att utforma den nya skolgården vid Bjursåsskolan. Elever och politiker har samarbetat kring olika förslag för skolgården, och på onsdagen invigdes den.

En skateboardramp, gungor, utescen, grillplats och hängmattor finns nu för eleverna att njuta av på den nya skolgården vid Bjursåsskolan. Arbetet med skolgården har varit en medborgardialog som ska leda till en modell för elevdelaktighet.

– Det är kul att ha inflytande, man känner att man var delaktig i samhället. Det viktigaste för mig var att man skulle ha någon stans att hänga. Det blev jättebra när det blev klart, kul att folk använder det, säger tidigare eleven Oscar Saros som nu läser Naturprogrammet på Lugnetgymnasiet.

– När det inte fanns någon skolgård har vi varit väldigt mycket inomhus så det var viktigt att det skulle finnas någon stans att vara ute. Hängmattorna, bänkarna och sittplatserna tycker jag blev bäst, säger Fanny Junestam som även hon nu går i gymnasiet men alltså var med i arbetet med skolgården på Bjursåsskolan.


Bjursåsskolan Oscar Saros

Oscar Saros går nu på gymnasiet men var med och utformade skolgården i Bjursås när han var elev på skolan.

Fanny Junestam

Fanny Junestam, går nu på gymnasiet. Hon var tidigare elev på skolan och var då med och utformade skolgården.

Ungas delaktighet i demokratin

Samarbetet mellan elever och politiker initierades av Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun. Elevers delaktighet och inflytande med fokus skolgård landade i demokrativägledare Gittan Matssons knä.

– Tanken är att unga ska lära sig demokrati och kommunkunskap genom att vara med i det. Att få fram elevernas tankar om vad de vill ha och behöver, i det här fallet av en skolgård, säger Gittan Matsson.

Eleverna delades in i grupper:

  • Fysisk aktivitet
  • Uteklassrum
  • Skugga/hängplats
  • Spelplan

Röstade på de olika förslagen

Eleverna fick diskutera fram och komma med önskemål genom grupparbeten. Vid en stor konferens med 50 politiker och 50 elever fick de sedan presentera sina förslag och sedan röstades det om vilka av förslagen som skulle kunna vara med.

– Det är till exempel ingen högstadieskola som har gungor, men det ville de ha. Och en skateboardramp fanns inte heller med från början eftersom uppfattningen var att eleverna i Bjursås inte ägnade sig åt skateboard. Men eleverna själva sa att det var ju för att det inte fanns någon ramp att åka på och nu är det full fart både på vänskapsgungorna och skateboardrampen, säger Gittan Matsson.

Utökat arbetssätt

Arbetssättet med medborgardialog på det här viset vid byggnationer har lett fram till en handlingsplan som nu kommer att användas vid fler tillfällen.

– Vi behöver mer sådana här möten mellan åldersgrupper i samhället. Handlingsplanen kommer nu att användas för alla grundskoleåldrar vid utformning av offentliga miljöer. Den ger kunskap åt båda håll, både ur de ungas perspektiv och politikernas perspektiv. Falun kommer att använda den för fler skolor nu och det är även andra kommuner som är intresserade av den, säger Gittan Matsson.

Kravet var att förslagen skulle vara: Genomförbart - Hållbart -Tillgängligt. Något som uppfyllts med råge.

– Det är kul att se. Det här är ju som ett projektslut. Det var kul att vi kunde ha en sådan här avslutning och invigning ute, säger Gittan Matsson.

– Gungorna blev bra, de använder jag mest, och hängmattorna, säger Frida Tynell som är på invigningen med sina klasskompisar Ella Lundkvist och Jennifer Schönning från klass 7A på Bjursåsskolan.

Bjursåsskolan Skateboardramp

Den nya skateboardrampen används flitigt på rasterna.

Sidan uppdaterad 2019-09-27