Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Vy över gata i Vika där gående ses promenera.

Vika blir av med sin pool. Men vad ytan kommer att användas till istället är inte klart.

Poolen försvinner i Vika - ytan får annat användningsområde

Falu kommun ska tillsammans med Vika intresseförening hitta andra användningsområden för den yta där Vikabadets pool ligger i dag. Badet kommer att avvecklas under 2020.

I syfte att åstadkomma besparingar från och med 2020 och framåt kommer Vikabadet att avvecklas. Beslutet leder till en besparing på 450 000 kronor per år för driften av poolen.

Under 2019 hade Vikabadet 1 650 badande gäster.

Kultur- och fritidsnämnden har nu gett förvaltningen i uppdrag att tillsammans med sektor service och Vika intresseförening hitta andra användningsområden för den yta på vilken poolen finns i dag.

Tanken är att ytan ska användas till rörelse och idrott.

– Jag och förvaltningens chefstjänstemän har en pågående dialog med Vika intresseförening. De saker som tagits upp i den dialogen, förutom det som gäller Vikabadet, är också om kommunen kan ta större ansvar för driften av badet i Vikasjön, kallat Spegels. Badet sköts i dag av en samfällighet, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér (L).

Säger upp hyresavtal gällande aulor

Nämnden beslutade också att säga upp ett hyresavtal av skolaulor. Ursprungligen var tanken att aulorna skulle bokas via den bokningsfunktion kultur- och fritidsförvaltningen har ansvaret för.

– Men intresset har varit lågt. Därför får skolan nu ta över ansvaret att använda lokalerna effektivare. Nämnden spar 700 000 kr per år på detta beslut, säger Svante Parsjö Tegnér.

Höll föredrag om ungdomsfrågor

Marwa Shebil från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fanns också på plats vid nämndsammanträdet, för att hålla ett föredrag om fritidsverksamhet.

Vad betyder fritiden för ungdomar? Vilka ungdomar når vi med vår verksamhet? Hur fungerar mobil fritidsverksamhet? Möjligheter och problem?

Det var frågeställningar som togs upp under föredraget.

Sidan uppdaterad 2019-09-30