Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Vy över Svedens gård.

Svedens PK behöver ekonomisk hjälp av Falu kommun. Bidrag kommer att betalas ut efter dialog med kultur- och fritidsförvaltningen.

Svedens PK kan få reserverade pengar - nämnden oenig kring utbetalningsform

Svedens Ponnyklubb har hos kommunen ansökt om att få ett tillfälligt extra verksamhetsbidrag för att klara sin ekonomi under 2019. 200 000 kronor reserveras av nämnden och kommer att utbetalas till klubben via dialog.

Ponnyklubben har i samarbete med Dalarnas Ridsportförbund under cirka ett års tid arbetat med att utveckla sin verksamhet. Förändringsarbetet innebär tillfälligt ökade kostnader för föreningen i form av dubbla personalkostnader i samband med uppsägning och nyanställningar samt inköp av nya hästar.

Klubben hade sökt ett bidrag på 300 000 kronor att utbetalas snarast. 150 000 kr av det sökta beloppet avser tillfälligt ökade personalkostnader och 150 000 kr avser inköp av nya hästar.

De ökade personalkostnaderna är reella och utgör ett direkt likviditetsproblem under hösten, medan kostnaderna för hästinköp syftar till att ge förutsättningar för att redan 2020 ha ekonomisk balans i verksamheten.

Kultur- och fritidsförvaltningen förslag var att betala ut 200 000 kronor direkt.

Reserverar pengar för klubben

Vid nämndes sammanträde valde dock ordförande Svante Parsjö Tegnér (L) att lägga fram ett modifierat förslag om att istället reservera 200 000 kronor för Svedens ponnyklubb. Dessa medel ska sedan skickas till föreningen efter dialog med förvaltningen.

–Tanken är att klubben ska känna en trygghet för verksamheten, men att man samtidigt försöker klara sin ekonomi på egen hand om så är möjligt. Bakgrunden är att nämnden har ett ekonomiskt underskott och måste vara varsam med skattekronorna, säger Svante Parsjö Tegnér.

Ärendet gick till votering där Falualliansen med stöd av Sverigedemokraterna gav bifall till ordförandes förslag.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade på tjänstemannaförslaget, då de menade att ordförandes förslag skulle leda till onödig administration.

Voteringen slutade med röstsiffrorna 6-5.

Sidan uppdaterad 2019-09-30