Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Hand på datamus

Nu är det klart att Falu kommun kommer att byta lönesystem. Det nya lönesystemet kommer att införas under 2020.

Kommunstyrelsen: Ja till byte av lönesystem

Falu kommun kommer att byta lönesystem. Planerat införandedatum är satt till oktober 2020.

– Det har varit mycket trassel med det nuvarande lönesystemet, som gjort att vi haft merkostnader på fem miljoner kronor om året. Det har också medfört en mycket hög arbetsbelastning för lönehandläggarna, till den grad att det har handlat om ett arbetsmiljöproblem. Kommunstyrelsen var helt enig i beslutet att byta lönesystem, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

I januari 2017 valde Falun och Säter att gemensamt byta lönesystem.

Men allt sedan införandet har ett flertal pågående fel uppdagats, vilket leverantören inte haft möjlighet att lösa. Kommunerna och leverantören har också haft delade uppfattningar angående de krav som ställdes på systemet i upphandlingen.

Utrett olika lösningsmöjligheter

Falun och Säter har i en gemensam arbetsgrupp sedan arbetat med att utreda olika lösningsmöjligheter, för att få till ett fungerande lönesystem. Löpande diskussioner har också förts med leverantören.

Arbetsgruppen har tittat på olika scenarier, men till slut kommit fram till att det bästa alternativet är att teckna ett tilläggsavtal och genomföra byte av system. Gruppen föreslår samtidigt att ett 12-månaders införandeprojekt startar i oktober 2019 med planerat införandedatum oktober 2020.

Målet med systembytet är att eliminera den årliga merkostnaden på fem miljoner kronor som kommunen haft. Men det handlar också om att förbättra arbetsmiljön för lönehandläggarna och få bättre säkerhet i löneutbetalningarna.

– Ett byte av lönesystem för visserligen med sig kostnader i en uppstartsfas, men det kommer snart att betala sig både genom lägre kostnader och bättre arbetsmiljö. Upphandlingscenter Falun-Borlänge har utrett möjligheten att byta system genom en tilläggsbeställning inom ramen för befintligt avtal, och kommit fram till att det är tillåtet enligt lagen för offentlig upphandling, säger Joakim Storck.

Här hittar du handlingar och protokoll från kommunstyrelsen

Sidan uppdaterad 2019-10-03