Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Jonas Lennerthson

Oppositionsrådet Jonas Lennerthson (S).

S och MP presenterar gemensam budget

Nu har det största oppositionsblocket – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – presenterat sitt budgetförslag för 2020 och ekonomisk plan för 2021 och 2022.

– Vår satsning på barn- och unga fortsätter. Redan nästa år får skolan ett extra stort ekonomiskt tillskott och vi säger också nej till besparingar inom skolans område. För oss är det viktigt att se till att bibehålla den höga kvalitet som skolorna i Falun håller i dag, och det görs med större resurser, inte mindre, säger oppositionsrådet Jonas Lennerthson (S).

Förutom barn och unga finns social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, kommunens personal, och Falun en trivsam kommun att bo i, oavsett var, med som övergripande prioriteringar.

– Personalen är vår viktigaste resurs, och vi måste därför se till att kommunen har en bra arbetsmiljö att verka och vara i, säger Jonas Lennerthson.

Sparförslag i grunden

I grunden för sitt budgetförslag har även oppositionspartierna använt sig av det sparförslag som kommundirektören lade fram i augusti.

– Det är ett mycket bra underlag som har tagits fram. Vissa saker i förslaget säger vi dock nej till, och det är för att vi väljer att göra andra prioriteringar. Men arbetet med att hitta effektiviseringar inom kommunens verksamheter måste fortsätta, säger Jonas Lennerthson.

Bland punkterna som Socialdemokraterna och Miljöpartiet valt att lyfta bort från sparpaketet hör nedskärningen av verksamhet Dialogen.

Dialogen, som är en av socialförvaltningens verksamheter, erbjuder stödverksamhet till barn och ungdomar som har olika sorters problem.

– Vi anser att Dialogen är en så pass viktig resurs att den inte ska röras, säger oppositionsrådet Susanne Norberg.

Resultatet satt till 71,5 miljoner kronor

Falu kommuns budget för 2020 omsluter cirka 3,5 miljarder kronor.

Oppositionsförslaget budgeterade resultat för 2020 är satt till 71,5 miljoner kronor. En reserv på 20 miljoner kronor för oförutsedda utgifter finns också med i budgeten.

Socialnämnden har under flera år dragits med stora underskott till följd av ökade kostnader inom nämndens verksamhetsområden.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet ger ett extra tillskott på 28 miljoner kronor i sin budget för 2020, men öppnar också upp för möjligheten att redan till våren ge nämnden ännu mer pengar, när den pågående utredningen av förvaltningens verksamhet är slutförd.

De båda partierna vill också att kommunen inför en koldioxidbudget. På så sätt skulle kommunen bättre avläsa och styra arbetet för att minska klimatpåverkan.

– Klimatfrågan är viktigare än någonsin, det är bara att se till alla barns protester över hela världen de senaste veckorna. Vi i Falun måste också ta sitt ansvar i det arbetet, säger Maj Ardesjö (MP).

Sidan uppdaterad 2019-10-08