Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Mats Dahlberg och Joakim Storck

Falualliansen fick igenom sitt budgetförslag. Kommunalråden Mats Dahlberg (M) och Joakim Storck (C) var nöjda.

Falualliansen fick igenom sitt budgetförslag

Den politiska ledningen Falualliansen - Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Falupartiet - fick igenom sitt budgetförslag för 2020 i kommunfullmäktige. Den avslutande voteringen slutade 34-25.

Det blev en 12 timmar lång budgetdebatt innan Göran Forsen (M), kommunfullmäktiges ordförande, kunde slå klubban i bordet och konstatera att Falualliansens budgetförslag vunnit ledamöternas gehör.

– Att anta budgeten är bland de viktigaste besluten att ta inför nästa år. Det är många saker som påverkar de ekonomiska förutsättningarna. Men vi har lagt en realistisk budget med satsningar på välfärden som vi tror mycket på, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Noterbart är att budgetsammanträdet kom att ajourneras under en timme, efter att kommunens jurist uppmärksammat en tveksamhet kring den detaljstyrning som fanns med i Falualliansens budgethandling.

Det hela slutade med att skrivningen i handlingen ”Huvuddelen av förslagen i kommundirektörens sparpaket genomförs med några undantag” ändrades till ”förslagen i kommundirektörens sparpaket, med några undantag, ligger till grund för det fortsatta arbetet”.

De ekonomiska ramarna är satta

Med beslutet i kommunfullmäktige har de ekonomiska ramarna för nämnder och styrelser satts. Besluten som rör enskilda sparåtgärder kommer att fattas av nämnder och styrelser under hösten.

Risk- och konsekvensanalyser ska också göras liksom att sedvanliga förhandlingar ska ske med de berörda facken.

Faluns budget omfattar 3,6 miljarder kronor under nästa år. Det budgeterade resultatet för 2020 är 68 miljoner kronor. Till detta kommer en reserv för att hantera osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen på 33 miljoner kronor,

Så här fördelas en budgethundralapp: 41 kronor hamnar hos barn- och utbildningsnämnden, omvårdnadsnämnden 21 kronor, socialnämnden 18 kronor, kultur- och fritidsnämnden 6 kronor, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 4 kronor och övrig gemensam verksamhet 12 kronor.

Tuffa ekonomiska utmaningar

Den nya budgeten är tagen med vetskapen om att Falu kommun står inför flera tuffa ekonomiska utmaningar åren som kommer.

Under de närmaste åren kommer också effekterna av det förändrade kostnadsutjämningssystem som regeringen beslutat om slå ut.

Enligt ekonomikontorets beräkningar handlar det om 15 miljoner kronor mindre i intäkter under 2020 och det dubbla under 2021 för Falu kommun.

Ser man till befolkningsförändringen framöver i kommunen, så kommer åldersgruppen 80+ att ha ökat med hela 51 procent om tio år jämfört med hur det ser ut i dag. Ökningen för personer i arbetsför ålder, 20-64 år, är samtidigt bara tre procent.

Den 30 september i år var vi 59 370 personer i Falun. År 2022 antas befolkningen uppgå till 59 900.

En förändring av befolkning med 100 personer ger +/- 5 miljoner kronor i kassakistan.

Här kan du läsa mer om Falualliansens budget

Här kan du läsa mer om de föreslagna besparingarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-10-22