Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Ordförandeklubba liggandes på bord

Kommunstyrelsens ordförandeklubba

Klubbat av kommunstyrelsen

Falu kommun skriver ett nytt avtal med centrumföreningen Centrala stadsrum. Det var ett av besluten som kommunstyrelsen fattade vid veckans sammanträde.

Centrala stadsrum har till syfte att tillsammans med sina medlemmar utveckla stadskärnan.

Falu kommun har ett mångårigt samarbete med centrumföreningen, ett samarbete som regleras via avtal sedan 2012.

Nu skriver kommunen ett flerårigt avtal som gäller för perioden 2020-01-01 till 2025-12-31. Ett avtal som kommunstyrelsen beslutade godkänna vid det senaste sammanträdet. Vänsterpartiet ville dock se en annan lösning.

Det nya avtalet innebär att Falu kommun kommer att betala ut 1 480 000 kronor årligen till föreningen. Grunden i finansieringsmodellen har tidigare varit att kommunen har bidragit med ungefär samma summa pengar som föreningens medlemmar gjort, men nu inkluderas även andra ekonomiska medel som föreningen fått av kommunen.

– Centrala stadsrum har tidigare sökt bidrag från evenemangsrådet, för genomförandet av exempelvis Faluns Lucia, skyltsöndagen och Kuller/Buller. Eftersom det handlar om årligen återkommande evenemang ser vi fördelar med att samla allt inom ramarna för det nya avtalet, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande.

Gammal neonskylt ska renoveras

På taket till Kulturhuset tio14 finns en gammal neonskylt med texten ”konditori” på. Neonskylten har suttit på taket sedan huset i princip var nybyggt, det vill säga tidigt 1960-tal.

Nu ska skylten renoveras av kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade att lämna ett bidrag på 65 000 kronor till renoveringen. Pengar som tas ur Samfond K1.

– Skylten har ett antikvariskt värde, och man har kommit fram till att den går att renovera. Kommunstyrelsen ansåg att eftersom skylten ändå ska bevaras så är det positivt om den renoveras och görs i ordning, säger Joakim Storck.

Bidrag till hembygdsgård

Aspeboda hembygdsförening får 100 000 kronor ur stiftelsen Samfond K1. Pengarna ska användas till renovering av hembygdsgården som ligger i Olsbacka.

Hembygdsföreningen är en ideell förening med 148 medlemmar, som försöker att bevara bygdens historia med studiecirklar, museer och dokumentation i text och bild.

Föreningen arbetar också hårt med att hålla hembygdsgården i bra skick, men nu behövs en renovering utvändigt. Fasaden måste målas och förbättras, fönstren behöver både målas och kittas om och två verandor målas om.

EU-flaggning på Europadagen

Kommunstyrelsen valde att bifalla ett medborgarförslag som kom in till kommunen i våras.

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska flagga utanför Rådhuset med EU-flaggan, svenska flaggan, landskapsflaggan och kommunflaggan vid till exempel valdagen till Europaparlamentet samt Europadagen.

Detta för att visa att Falu kommun är en del av ett större sammanhang. Förslaget resulterat nu i ett tillägg i kommunens flaggpolicy.

Återremiss av arbetsmiljöpolicy

Kommunstyrelsen antog inte Falu kommuns nya arbetsmiljöpolicy.

Ärendet återremitterades efter att oppositionen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) krävt detta.

Oppositionen menade att policyn inte var tillräckligt genomarbetad.

Får i uppdrag att utreda vuxenutbildningen

Kommunstyrelsen ger Sektor AIK (arbetsmarknad, integration och kompetens) i uppdrag att utreda framtiden för Grundläggande vuxenutbildning.

Utredningen kommer att belysa tre möjliga systemvägar:

  • Behåll som i dag, grundläggande vuxenutbildning är i egen regi, fri från konkurrens.
  • Auktorisation, där grundläggande vuxenutbildningen i egen regi auktoriserar sig som aktör. Verksamheten anpassar sig då till den av politiken beslutad prismodell.
  • Auktorisera med enbart externa aktörer.

 

Här hittar du handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde

Sidan uppdaterad 2019-11-08