Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Fötter som sparkar en fotboll på grön plan.

Vika IF vill anlägga en ny fotbollsplan och får pengar ur Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun.

Fem föreningar får bidrag ur stiftelse

2016 beslutade kommunfullmäktige att avsätta 15 miljoner kronor av VM-vinsten till Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun. Nu får fem föreningar projektmedel från stiftelsen.

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till verksamhet eller projekt i Falu kommun, som ökar utbudet av och tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter med tyngdpunkt på Faluns landsbygd. Med landsbygd avses hela geografiska området Falu kommun utanför Falu tätort.

Verksamheten eller projekten ska i huvudsak ha ungdomar och vuxna som målgrupp, det vill säga upp till 24 år. Bidragen från stiftelsen ska även bidra till att utjämna sociala skillnader och underlätta integration.

Kommunstyrelsen valde att bevilja följande ansökningar:

  • Grycksbo IF Orientering beviljas 50 000 kronor för att rusta upp en sovstuga för barn- och ungdomsläger.
  • Stråtjärns vänner beviljas 55 000 kronor för att bland annat anlägga ett barnbad i Stråtjärn.
  • Grycksbos byaråd beviljas 147 000 kronor för att bygga upp en discgolfbana för att höja fritidsutbudet i Grycksbo.
  • Vika IF beviljas 142 000 kronor för att köpa in utrustning till barn- och ungdomsidrott samt anlägga en ny fotbollsplan.
  • Sågmyra SK beviljas 250 000 kronor för att bygga en hinderbana till skidklubbens lokaler för barn- och ungas träningsmöjligheter i skidlklubben.

Här hittar du mer information om stiftelsen och ansökningsformulär

Sidan uppdaterad 2019-11-28