Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Tidningen Vårt Falun

Kommuntidningen Vårt Falun läggs ner

Kommuntidningen Vårt Falun läggs ner. Det beslutet tog kommunstyrelsen vid sitt senaste sammanträde.

Vårt Falun har en lång historia bakom sig.

Fyra gånger per år – och med 20, 24 eller 28 sidor - har tidningen delats ut till samtliga hushåll i Falu kommun.

Med en upplaga på närmare 32 000 exemplar har tidningen till och med varit en av länets största publikationer.

Men nu läggs den alltså ner.

Huvudanledningen är att Falu kommun behöver skära i kostnaderna för att spara 100 miljoner kronor under 2020.

Med i sparförslaget

Att lägga ner Vårt Falun, kommunens externa informationskanal i pappersform, och Personalmagasinet, som delats ut till de anställda inom kommunen, fanns med i det sparförslag som kommundirektören och förvaltningarna lade fram till politiken tidigare i höstas.

Den totala besparingen beräknas till cirka 600 000 kronor om året, vilket främst gäller externa kostnader för layout, tryck och distribution.

Kommunstyrelsen fattade det slutliga beslutet om att lägga ner de båda publikationerna vid sammanträdet i tisdags.

Falualliansen – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Falupartiet – samt Sverigedemokraterna röstade för en nedläggning av Vårt Falun.

De rödgröna – Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet – ville att Vårt Falun skulle vara kvar och reserverade sig mot beslutet.

Det sista numret av Vårt Falun delas ut till alla hushåll helgen den 14-15 december.

Sidan uppdaterad 2019-11-29