Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Två barn i snöfall.

Nu blir barnkonventionen lag

Vid årsskiftet blir FN:s barnkonvention svensk lag. Det innebär att alla vuxna måste se till barnets bästa.

Barnkonventionen gäller i Sverige sedan 30 år tillbaka, med det finns ändå många brister i hur samhället ser på barns rättigheter.

Regeringens barnrättsutredning från 2016 visar bland annat att myndigheter inte ser barnen som rättighetsbärare och att barnen har små möjligheter att komma till tals.

Viktiga principer

När barnkonventionen nu blir lag ställer det högre krav på både myndigheter och beslutsfattare. De är skyldiga att alltid värna barnens rättigheter och ta hänsyn till barnens perspektiv.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och dessa fyra grundläggande principer:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Alla ska tänka på barnets bästa vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att säga sin åsikt och få den respekterad.

Mer information

Barnkonventionen i Falu kommun
Om barnkonventionen (Unicef) Länk till annan webbplats.


Sidan uppdaterad 2019-12-19