Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Två flickor som tar en selfie

Falu kommun satsar på en mer mobil och flexibel ungdomsverksamhet. Fasta fritidsgårdar försvinner.

Ungdomsverksamhet blir mobil och flexibel

Nu satsar Falu kommun på en mer mobil och flexibel ungdomsverksamhet för 13-19-åringar, som ska möta unga på de ställen där unga finns. Det beslutet fattade kultur- och fritidsnämnden vid sitt sammanträde i dag.

– Bakgrunden till förslaget är i huvudsak att vi inte når fram till de unga via de fasta fritidsgårdarna som vi har i dag. Samhället förändras och fritidsgårdarnas besökssiffror har över tid sjunkit markant och då får vi istället börja möta ungdomarna där de är, säger Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Under en tid har förvaltningen därför planerat för en ny metod gällande ungdomsverksamheten för 13-19-åringar, som ska vara både mobil, modern och flexibel. Detta för att nå fler unga än i dag.

Lyssna till ungdomarnas egna önskemål

Grundtanken är att lyssna till de önskemål som kommer direkt från ungdomarna själva gällande både vilka platser som ska besökas, och vilka aktiviteter det finns behov av just där.

Fritidsledarna kommer därför att röra sig runt i hela kommunen, för att täcka in de olika behov som kommer fram via ungdomarnas försorg, i stället för att vara bunden till en speciell fritidsgård.

– Jag har stora förhoppningar på att förnya och förbättra ungdomsverksamheten och nå grupper vi inte gjort tidigare. På det här sättet kan vi också få till ett flexiblare samarbete med föreningar och andra organisationer runt olika aktiviteter. Fritidsledare som arbetar mer flexibelt och coachande kommer att nå nya ungdomar. Jag ser det också som en stor fördel att vi kan komma ut till platser i kommunen där det inte finns någon fritidsgård, säger Svante Parsjö Tegnér.

En del i beslutet som nämnden fattade är också att befintliga lokaler i kommunens alla delar ska användas som mötesplatser i stället för fasta fritidsgårdar. Det kan exempelvis handla om idrottshallar eller skollokaler.

På det här sättet minskar förvaltningen sina lokalkostnader. Pengarna som istället kan läggas på att utveckla själva verksamheten.

10-12-årsverksamheten blir kvar som förut

Ansvaret för 10-12-årsverksamheten kommer att tas över av barn- och ungdomsförvaltningen.

– Fritidshemmen med 10-12-års verksamhet blir kvar precis som förut. Den verksamheten är lagstadgad och en del av den skolbarnomsorg som ska finnas från förskoleklass upp till årskurs 6. Men det blir skolan som fåt ta det fulla ansvaret för den verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen riktar in sig på ett mer mobilt och flexibelt arbetssätt mot gruppen 13-19 år, säger Svante Parsjö Tegnér.

Däremot försvinner den öppna 10-12-års verksamheten som funnits på vissa platser i kommunen.

Sidan uppdaterad 2020-01-27