Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Kommundirektör Pernilla Wigren.

Kommundirektör Pernilla Wigren.

Förslag om organisationsöversyn

Kommundirektör Pernilla Wigren har fått i uppdrag av politiken att göra en organisationsöversyn av socialförvaltningen. Översynen ska beakta möjliga synergier med omvårdnadsförvaltningen, AIK och barn- och utbildningsförvaltningen.

Vid dagens sammanträde tog kommunstyrelsens ledningsutskott beslutet om att ge kommundirektören Pernilla Wigren i uppdrag att göra en översyn av socialförvaltningens organsiation. Förvaltningen har under flera år haft stora underskott och tanken är att söka effektiviseringar i bättre samverkan i kommunorganisationen.

Wigren räknar med att kunna lämna ett förslag redan i maj. Det arbete som startar nu är att konkretisera ett förslag och att göra alla nödvändiga risk- och konsekvensanalyser i samarbete med facken. Om kommunfullmäktige sedan går på hennes linje kan en eventuell verksamhetsförändring genomföras redan vid årsskiftet.

– Vi vet att det är jobbigt med omorganiseringar och försöker därför vara öppna och göra utredning och eventuell förändring så snart som möjligt, säger Pernilla Wigren.

Sidan uppdaterad 2020-03-12