Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Falu centrum

Insatser för att stödja näringslivet i Falun

Coronaviruset påverkar näringslivet på olika sätt. Många verksamheter vittnar om minskade intäkter. För att stödja företagen vidtar Falu kommun ett antal åtgärder.

– Många företag drabbas väldigt hårt av coronaviruset. Situationen är redan akut och jag vill understryka hur betydelsefullt det är att vi från kommunernas sida gör vad vi kan för att hjälpa till för att mildra effekterna, säger Joakim Storck (C).

Falu kommun samverkar inom många områden och med många aktörer i den rådande situationen.

– Vi för en dialog med många aktörer, bland annat Dalarnas kommunförbund där samtliga kommuner i Dalarna ingår, Centrala Stadsrum och de kommunala bolagen Lufab, Falu Energi & Vatten och Kopparstaden. Vi har förslag på ett antal åtgärder, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande.

Förslag och åtgärder:

  • De företag som har problem med att betala avgifter och fakturor till Falu kommun uppmanas att ta kontakt för att hitta en lösning i form av en avbetalningsplan.
  • Falu kommun kommer att göra allt vi kan för att fakturor från leverantörer av varor betalas så snabbt som möjligt.
  • Företag som får förändrade behov avseende tjänster som levereras av Falu Energi & Vatten AB, Lufab eller Kopparstaden hänvisas till bolagens respektive webbplats eller kundtjänst.
  • Företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden kan kontakta kommunen för bedömning om de går att skjuta upp.
  • För de företag som fått faktura för årlig avgift för miljö- och hälsoskyddsverksamheter samt årlig avgift för livsmedelsanläggningar och inte betalat ännu förlängs betalningsfristen till september.
  • Olika typer av kompetensinsatser mot företagen kommer att göras i kommunens regi.
  • Uteserveringar kommer i år att få starta sin verksamhet redan från den 1 april. (tillstånd av polisen krävs)
  • Verksamheter i hela Falu stadskärna får möjlighet att flytta ut sin verksamhet till gatan/trottoaren. (tillstånd av polisen krävs)
  • Pågående upphandlingar finns på kommunens webbsida falun.se.
  • Företag har möjlighet att vända sig till kommunens näringslivskontor vid frågor och vägledning.

Förslagen har arbetats fram tillsammans med flera aktörer i Falu kommun och Borlänge kommun.

Sidan uppdaterad 2020-03-25