Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bevakningskamera med träd i bakgrunden.

Kommunen positiv till kamerabevakning

Falu kommun ställer sig positiv till att Polisen använder sig av kamerabevakning i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte. Dialog ska dock ske med kommunen i varje enskilt fall.

–Möjligheten att använda sig av kameraövervakning kan vara ett sätt att skapa större trygghet på en plats, där det finns olika former av oroligheter. Det handlar inte om någon permanent övervakning utan tidsbegränsade insatser när behovet finns, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Polisen har fått ett utökat uppdrag och anpassad lagstiftning för att kunna använda sig av bevakningskameror, som ett komplement i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Sedan 1 januari 2020 behöver inte Polismyndigheten längre tillstånd för kamerabevakning, utan kan själva fatta beslut om att kamerabevaka en offentlig plats.

Ske i samråd med kommunen

Men i Polisregion Bergslagen, Lokalpolisområdet Falun, önskar man att beslut om placering av bevakningskameror ska ske efter samråd med kommunen.

– Det vi fört diskussioner med Polisen om rör kamerabevakning av området kring Knutpunkten. Vi vet att det kan vara stökigt där och att viss droghandel bedrivs. Kameraövervakning kan vara ett sätt att störa verksamheten på plats och få det att lugna ner sig. I nuläget är dock inget beslut om kameraövervakning taget, det beror på hur situationen utvecklas, säger Joakim Storck.

Sidan uppdaterad 2020-04-02