Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Vårdare kramar om en äldre kvinna.

Kunder på vårdboendet Lunden flyttas till ett tillfälligt boende på ett hotell i stan.

Kommunal insats för att avlasta lasarettet

I fredags kallades Falu kommuns krisledningsnämnd in tillfälligt. Detta för att fatta beslut kring omvårdnadsförvaltningens behov av fler vårdplatser och lokaler med anledning av Coronapandemin, covid-19.

Omvårdnadsförvaltningen har ett tätt samarbete med Region Dalarna, och har nu fått en förfrågan om att tillsammans med Primärvården ta ett utökat ansvar för säkrad vård. För kommunens del handlar det om att inrätta ett utökat korttidsboende.

På avdelningen ska patienter vårdas som annars skulle ha vårdats på olika avdelningar inom Falu lasarett. Det handlar om patienter som inte är så sjuka att de behöver tillgång till specialistvård, men som inte heller är redo att flytta in på ett vanligt vård- och omsorgsboende.

– Det här är en insats som görs för att avlasta Falu lasarett, som istället kan fokusera på de patienter som är i störst behov av sjukhusets resurser, säger Johan Björklund, verksamhetschef inom hälso- och sjukvården.

Tider som dessa kräver snabba beslut och därför kallades krisledningsnämnden in i fredags. En krisledningsnämnd fullgör uppgifter under extraordinära händelser.

– Omvårdnadsförvaltningen räknar med en kraftigt ökad belastning den närmaste tiden. Lokalerna räcker inte till och man har behov av att omedelbart inrätta ett utökat korttidsboende. Jag kallade därför in krisledningsnämnden, som då tog då ett beslut som innebär att ett sådant boende ska startas upp. Ett tillfälligt äldreboende startas också upp samtidigt, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Kunder flyttas till hotell i stan

I Falun blir det vårdboendet Lunden som kommer att användas som utökat korttidsboende. De flesta av boendets ordinarie kunder kommer istället att flyttas till Hotell Bergmästaren i stan, som delvis blir ett tillfälligt vård- och omsorgsboende.

– Personalen informerade om förändringen i fredags och kunderna har fått information om det under måndagen. Det kan också bli aktuellt med att flytta över kunder inom hemtjänsten till hotellet. Innan påsk ska vi vara igång med det här, det kravet har vi på oss, säger Johan Björklund.

Efter fredagens sammanträde avaktiverades krisledningsnämnden, som består av kommunalråden Joakim Storck (C) och Mats Dahlberg (M), oppositionsrådet Jonas Sallén Lennerthson (S), Carl Ström (M), Susanne Norberg (S), Patrik Liljeglöd (V) och Jan E Fors (M).

– Krisledningsnämnden kallades in eftersom beslutet var brådskande, med tydlig koppling till Coronapandemin, samtidigt som de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna är betydande. Samtidigt är situationen i kommunens verksamheter i övrigt under kontroll och det finns inget behov i nuläget av att krisledningsnämnden tar över den politiska ledningen av kommunen. Nämnden beslutade därför att inte vara fortsatt aktiv i nuläget, utan finns i beredskap om behovet skulle uppstå, säger Joakim Storck.

Sidan uppdaterad 2020-04-07